HIL Menu
Title page Announcements Laboratory Contact
Staff
For Visitors
PAC
Experiments & Facilities
DAQ & Computers
Reports & Publications
Links
Tenders
Laboratory Prize
Student Workshop
Hadronotherapy
PET
mail

Wersja polskaProgram of presentation of experiments proposed for the Warsaw Cyclotron to be scheduled in the period November 2004 to February/March 2005

HIL, Warsaw, Pasteura 5a
14.10.2004


All presentations will be in Polish.

10:30 M.Kicinska-Habior Badanie widm kwantow gamma i czastek naladowanych z reakcji 20Ne+24Mg i 20Ne+25Mg przy energii 65 MeV.
10:50 J.Kownacki Badanie stanow wejsciowych (entry line) i przekazu kretu w ciezkojonowych reakcjach fuzja-wyparowanie w obszrze jader o A = ok.110
11:10 W.Kurcewicz Badanie ukladu gas-catcher/ion-guide i poszukiwanie izomerow transolowiowych
11:30 K.Rusek/S.Mezhevych Badanie lekkich jader egzotycznych w reakcjach 7Li(18O,X) i 12C(18O,X)
11:50 A.Szydlowski Badanie spektroskopowych wlasnosci detektorow sladowych typu PN-355
p r z e r w a 12:10 - 12:40
12:40 I.Zalewska Pomiar dE/dx jonow Cs poruszajcych sie w tarczy Sn
13:00 A.Kordyasz Badanie detektorow krzemowych: cienkich paskowych i monolitycznych teleskopow E-deltaE
13:20 Z.Szeflinski/ A.Wojcik Biologiczne oddzialywanie promieniowania o wysokim LET
13:40 A.Leliwa-KopystynskaStruktura nadsubtelna i pomiary przesuniecia izotopowego dla niestabilnego 24Na
14:00 E.Piasecki ICARE w Warszawie
-