HIL Menu
Title page Announcements Laboratory Contact
Staff
For Visitors
PAC
Experiments & Facilities
DAQ & Computers
Reports & Publications
Links
Tenders
Laboratory Prize
Student Workshop
Hadronotherapy
PET
mail

Wersja polskaProgram of presentation of experiments

proposed for the Warsaw Cyclotron
to be scheduled in the period November 2005 to February/March 2006

HIL, Warsaw, Pasteura 5a
25.10.2005


All presentations will be in Polish.

INFORMACJE I KOMUNIKATY

11:00 J.Jastrzębski,
J. Choiński,
L. Pieńkowski
Informacje Laboratorium

PREZENTACJE

11:20 E. Wójcik Wysokoenergetyczne kwanty gamma i lekkie cząstki naładowane w zderzeniach jonowych o energii 5 - 10 MeV/nukleon
11:40 K. RusekBadanie reakcji 14C(18O,X)
12:00 T. MorekPomiary czasów życia w jądrze 126Cs
p r z e r w a 12:20 - 12:40
12:40 W. Kurcewicz Badanie układu gazowy catcher/ion guide przy warszawskim cyklotronie. Poszukiwanie izomerów w jądrach transołowiowych
13:00 Z.Szefliński/ A.Wójcik Biologiczne oddziaływanie promieniowania o wysokim LET
13:20 K. Wrzosek Wzbudzenia kulombowskie 100Mo
13:40 J. Perkowski Testy nowego spektrometru elektronów z wykorzystaniem reakcji 14N + 197Au
14:00 Ł. Świderski Rozkład barier na fuzję 20Ne + 90,92Zr
-