HIL Menu
Strona tytułowa Aktualności O laboratorium Kontakt
Pracownicy
Informacje dla gości
Komitet Eksperymentów
Eksperymenty i urządzenia
Komputery i DAQ
Raporty i publikacje
Użyteczne adresy
Przetargi
Nagroda Laboratorium
Warsztaty Studenckie
Hadronoterapia
PET
poczta
Formularze
Wersja polska


Inne układy eksperymentalne:  IGISOL  CUDAC  JANOSIK  CUP  Detektory Si  BARRIERS  SYRENA  ICARE  EAGLE  

Spektroskopia gamma przy użyciu układu OSIRIS-II

Kontakt: Jan Kownacki, jko(at)slcj.uw.edu.pl

OSIRIS-II to największy w Polsce układ przeznaczony do badania dyskretnego promieniowania gamma emitowanego przez wysokowzbudzone jądra atomowe. Jądra takie mogą być wytwarzane na przykład w reakcjach fuzji-ewaporacji indukowanych przez ciężkie jony przyspieszane przez Warszawski Cyklotron.

Najważniejszym elementem układu OSIRIS-II jest dziesięć detektorów germanowych umieszczonych w osłonach antykomptonowskich. Z detektorami germanowymi mogą współpracować:

  • detektory cząstek naładowanych (np. zbudowany w ŚLCJ trzydziestoelementowy układ detektorów silikonowych, służący do detekcji i identyfikacji protonów oraz cząstek alfa);
  • filtr krotności i sumy energii - układ 50 detektorów scyntylacyjnych (scyntylator BGO), umożliwiający określenie krotności emitowanych kwantów gamma oraz ich całkowitej energii;
  • urządzenie do pomiaru krótkich czasów życia stanów wzbudzonych jąder, tzw. plunger;
  • czterosektorowy polarymetr germanowy, umożliwiający określenie polaryzacji kwantów gamma;
  • detektor elektronów konwersji (w budowie).

Układ doświadczalny OSIRIS-II
(kliknij na zdjęcie aby zobaczyć jego większą wersję)

Układ OSIRIS-II został zainstalowany w ŚLCJ w ramach porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy instytutem Forschungszentrum Julich GmbH (Niemcy), a Uniwersytetem Warszawskim.

Schematyczne przedstawienie układu OSIRIS

Tutaj można znaleźć informacje o pomiarach czasów życia i badaniu pasm chiralnych przy użyciu układu OSIRIS. Zapraszamy także n stronę poświęconą innym badaniom prowadzonym przy użyciu tego układu - spektroskopii gamma lekkich izotopów cyny.

Inne układy eksperymentalne:  IGISOL  CUDAC  JANOSIK  CUP  Detektory Si  BARRIERS  SYRENA  ICARE  EAGLE  

-