HIL Menu
Strona tytułowa Aktualności O laboratorium Kontakt
Pracownicy
Informacje dla gości
Komitet Eksperymentów
Eksperymenty i urządzenia
Komputery i DAQ
Raporty i publikacje
Użyteczne adresy
Przetargi
Nagroda Laboratorium
Warsztaty Studenckie
Hadronoterapia
PET
poczta
Formularze
Wersja polska


logo X Ogólnopolskie Warsztaty
Akceleracji i Zastosowań Ciężkich JonówWarszawa, 19 - 25 października 2014 r.


Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego organizuje w dniach 19 - 25 października 2014 r.
ogólnopolskie warsztaty szkoleniowe dla studentów III roku fizyki zainteresowanych fizyką jądrową.foto

Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć je w dużym formacie i kolorze :)


Tematami zajęć są:

  • akceleracja ciężkich jonów i elementy optyki jonowej;
  • detekcja cząstek naładowanych i promieniowania gamma;
  • własności jąder atomowych i mechanizmy reakcji jądrowych;
  • układy elektroniki pomiarowej i systemy zbierania danych;
  • interdyscyplinarne zastosowania fizyki jądrowej.

Program warsztatów obejmuje wykłady i praktyczne zadania do wykonania przez studentów.

Zajęcia odbywają się w Laboratorium z wykorzystaniem unikalnej aparatury badawczej zainstalowanej na wiązce Warszawskiego Cyklotronu.Plan wykładów

niedziela, 19 października
17:00 - "ŚLCJ w pigułce" Krzysztof Rusek
17:45 - Podział na grupy eksperymentalne i spotkanie z prowadzącymi ćwiczenia

poniedziałek, 20 października
09:00 - 09:45 "Podstawy ochrony radiologicznej", Roman Tańczyk
10:00 - 11:30 "Akceleracja ciężkich jonów i elementy optyki jonowej", Olga Steczkiewicz

ok. 11:30 zwiedzanie Laboratorium

wtorek, 21 października
09:15 "Spektroskopia γ na wiązce", Paweł J. Napiorkowski

środa, 22 października
09:15 "Detekcja promieniowania γ, cząstek naładowanych i neutronów", Marcin Palacz

czwartek, 23 października
09:15 "Radiofarmaceutyki do pozytonowej tomografii emisyjnej (PET)", Krzysztof Kilian
10:15 "Tarcze do badań w fizyce jądrowej", Anna Stolarz

piątek, 24 października
09:15 "Reakcje jądrowe" , Krzysztof Rusek
10:15 "Energetyka jądrowa - standaryzacja i bezpieczeństwo", Ludwik Pieńkowski

sobota, 25 października
09:00 - 13:00 Prezentacje studenckie :)

Ćwiczenia doświadczalne

codziennie od ok. 11:30 - 18:00 (dokładne godziny zajęć w poszczególnych grupach będa podawali prowadzący,
w dniach pomiarów zajęcia mogą twać dłużej)

A: Optyka jonowa / akceleracja ciężkich jonów (prowadzący: O. Steczkiewicz)
B: Pomiar energii rozproszonych ciężkich jonów (rozpraszanie Rutherforda) (prowadzący: P. Napiorkowski, M. Wolińska)
C: Spektroskopia gamma przy użyciu wielodetektorowego ukladu EAGLE (prowadzący: T. Marchlewski, T. Abraham, M. Palacz)
D: Produkcja cienkich tarcz i pomiar ich grubości (prowadzący: A. Stolarz, M. Komorowska)
E: Pomiar aktywności w próbce środowiskowej (prowadzący: A. Trzcińska)
F: Wpływ kolimatorów na przestrzenną zdolność rozdzielczą obrazu z gamma-kamery (prowadzący: Z. Szefliński, U. Kaźmierczak)

Studenci w czasie Warsztatów realizują przez tydzień projekty badawcze w ramach jednego z wyżej wymienionych ćwiczeń w grupach 3-4 osobowych.
W sobotę wszystkie grupy zaprezentują swoje doświaczenia i uzyskane wyniki.Warsztaty w latach ubiegłych:
-