HIL Menu
Strona tytułowa Aktualności O laboratorium Kontakt
Pracownicy
Informacje dla gości
Komitet Eksperymentów
Eksperymenty i urządzenia
Komputery i DAQ
Raporty i publikacje
Użyteczne adresy
Przetargi
Nagroda Laboratorium
Warsztaty Studenckie
Hadronoterapia
PET
poczta
Formularze
Wersja polska


logo XI Ogólnopolskie Warsztaty
Akceleracji i Zastosowań Ciężkich JonówWarszawa, 18 - 24 października 2015 r.


Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowało w dniach 18 - 24 października 2015 r.
ogólnopolskie warsztaty szkoleniowe dla studentów III roku fizyki zainteresowanych fizyką jądrową.foto

Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć je w dużym formacie :)

Więcej zdjęć tutaj :)
Tematami zajęć były:

  • akceleracja ciężkich jonów i elementy optyki jonowej;
  • detekcja cząstek naładowanych i promieniowania gamma;
  • własności jąder atomowych i mechanizmy reakcji jądrowych;
  • układy elektroniki pomiarowej i systemy zbierania danych;
  • interdyscyplinarne zastosowania fizyki jądrowej.

Program warsztatów będzie obejmował wykłady i praktyczne zadania do wykonania przez studentów. (szczegóły zostaną podane wkrótce)

Zajęcia będą się odbywały Laboratorium z wykorzystaniem unikalnej aparatury badawczej zainstalowanej na wiązce Warszawskiego Cyklotronu.


Studenci w czasie Warsztatów realizują przez tydzień projekty badawcze w ramach jednego z wyżej wymienionych ćwiczeń w grupach 3-4 osobowych.
W sobotę wszystkie grupy zaprezentują swoje doświaczenia i uzyskane wyniki.

Plan wykładów

niedziela, 18 października
18:00 - "ŚLCJ w pigułce" Krzysztof Rusek

poniedziałek, 19 października
09:00 - 09:45 "Podstawy ochrony radiologicznej", Roman Tańczyk
10:00 - 11:30 "Akceleracja ciężkich jonów i elementy optyki jonowej", Olga Steczkiewicz

ok. 11:30 zwiedzanie Laboratorium

wtorek, 20 października
09:15 "Detekcja promieniowania γ, cząstek naładowanych i neutronów", Marcin Palacz

środa, 21 października
09:15 "Spektroskopia γ na wiązce", Paweł J. Napiorkowski

czwartek, 22 października
09:15 "Reakcje jądrowe" , Krzysztof Rusek
10:15 "Tarcze do badań w fizyce jądrowej" , Anna Stolarz

piątek, 24 października
09:15 "Radiofarmaceutyki do pozytonowej tomografii emisyjnej (PET)", Krzysztof Kilian

sobota, 25 października
09:30 - 12:30 Prezentacje studenckie :) i zakończenie WarsztatówStudenci UW za udział w Warsztatach mogą zdobyc punkty ECTS, strona przedmiotu w systemie USOS . Należy się zarejestrować na Warsztaty w systemie USOS.

Studenci spoza UW - rekrutacja odbywa się poprzez dziekanaty uczelni macierzystych lub opiekunów kół naukowych. Prosimy o przysłanie zbiorczej listy RANKINGOWEJ osób aplikujących na Warsztaty z danej uczelni.

W wyjątkowych wypadkach przyjmujemy zgłoszenia bezpośrednie pod adresem:
agniecha@slcj.uw.edu.pl
należy dołączyć list rekomendacyjny swojego opiekuna naukowego.

Uwaga! Termin przyjmowania zgłoszeń na Warsztaty przedłużony do 12.10.2015

Liczba miejsc ograniczona: w tym roku możemy przyjąć na Warsztaty 22 osoby, w tym 18 osób spoza Warszawy.
Warsztaty w latach ubiegłych:
-