HIL Menu
Strona tytułowa Aktualności O laboratorium Kontakt
Pracownicy
Informacje dla gości
Komitet Eksperymentów
Eksperymenty i urządzenia
Komputery i DAQ
Raporty i publikacje
Użyteczne adresy
Przetargi
Nagroda Laboratorium
Warsztaty Studenckie
Hadronoterapia
PET
poczta
Formularze
Wersja polska


logo XII Ogólnopolskie Warsztaty
Akceleracji i Zastosowań Ciężkich JonówWarszawa, 23 - 29 października 2016 r.


Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego organizuje dniach 23 - 29 października 2016 r.
ogólnopolskie warsztaty szkoleniowe dla studentów III roku fizyki zainteresowanych fizyką jądrową.foto

Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć je w dużym formacie :)

Tematami zajęć będą:

  • akceleracja ciężkich jonów i elementy optyki jonowej;
  • detekcja cząstek naładowanych i promieniowania gamma;
  • własności jąder atomowych i mechanizmy reakcji jądrowych;
  • układy elektroniki pomiarowej i systemy zbierania danych;
  • interdyscyplinarne zastosowania fizyki jądrowej.

Program warsztatów będzie obejmował wykłady i praktyczne zadania do wykonania przez studentów. (szczegóły zostaną podane wkrótce)

Zajęcia będą się odbywały Laboratorium z wykorzystaniem unikalnej aparatury badawczej zainstalowanej na wiązce Warszawskiego Cyklotronu.


Studenci w czasie Warsztatów realizują przez tydzień projekty badawcze w ramach jednego z wyżej wymienionych ćwiczeń w grupach 3-4 osobowych.
W sobotę wszystkie grupy zaprezentują swoje doświaczenia i uzyskane wyniki.

Plan wykładów

niedziela, 23 października
17:00 - "ŚLCJ w pigułce", Krzysztof Rusek

poniedziałek, 24 października
09:00 - 09:45 "Podstawy ochrony radiologicznej", Roman Tańczyk
10:00 - 11:30 "Akceleracja ciężkich jonów i elementy optyki jonowej", Olga Saeed Mohamed Nassar

ok. 11:30 zwiedzanie Laboratorium

wtorek, 25 października
09:15 "Detekcja promieniowania γ, cząstek naładowanych i neutronów" , Marcin Palacz

środa, 26 października
09:15 "Spektroskopia γ na wiązce", Paweł J. Napiorkowski

czwartek, 27 października
09:15 "Reakcje jądrowe", Krzysztof Rusek
10:15 "Produkcja radioizotopów medycznych", Katarzyna Szkliniarz

piątek, 28 października
09:15 "Radiofarmaceutyki do pozytonowej tomografii emisyjnej (PET)", Krzysztof Kilian
10:15 "Tarcze do badań w fizyce jądrowej", Anna Stolarz

sobota, 29 października
09:00 - 12:30 Prezentacje studenckie :) i zakończenie Warsztatów

Ćwiczenia doświadczalne

codziennie od ok. 11:30 - 18:00 (dokładne godziny zajęć w poszczególnych grupach będa podawali prowadzący,
w dniach pomiarów zajęcia mogą twać dłużej)

A: Optyka jonowa / akceleracja ciężkich jonów (prowadzący: O. Saeed Mohamed Nassar)
B: Pomiar energii rozproszonych ciężkich jonów (rozpraszanie Rutherforda) (prowadzący: P. Napiorkowski, M. Wolińska, M. Matejska-Minda)
C: Spektroskopia gamma przy użyciu wielodetektorowego ukladu EAGLE (prowadzący: T. Marchlewski, M. Palacz)
D: Produkcja cienkich tarcz i pomiar ich grubości (prowadzący: A. Stolarz, M. Komorowska)
E: Pomiar aktywności w próbce środowiskowej (prowadzący: M. Sitarz, K. Kapinos, A. Trzcińska)


Studenci UW za udział w Warsztatach mogą zdobyc punkty ECTS, strona przedmiotu w systemie USOS . Należy się zarejestrować na Warsztaty w systemie USOS.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

W tym roku mogliśmy przyjąć na Warsztaty 19 osób


Warsztaty w latach ubiegłych:
-