HIL Menu
Strona tytułowa Aktualności O laboratorium Kontakt
Pracownicy
Informacje dla gości
Komitet Eksperymentów
Eksperymenty i urządzenia
Komputery i DAQ
Raporty i publikacje
Użyteczne adresy
Przetargi
Nagroda Laboratorium
Warsztaty Studenckie
Hadronoterapia
PET
poczta
Formularze
Wersja polska


Strona dostępna tylko w języku angielskim.

Polish-German Meeting on the New International Accelerator Facility at Darmstadt

Warsaw, Heavy Ion Laboratory, 24 November 2003

Scientific Programme

(click "PowerPoint" or "PDF" tags to see the presentations, click "Picture" to see the speaker)

10:15 WELCOME - J. Jastrzębski, Warszawa

10:20 OPENING ADDRESSES -
W. Tygielski, Prorector of the Warsaw University (Picture)
S. Kern, Science Counselor of the German Embassy in Warsaw (Picture)

SESSION 1: The New Facility - Chair: J. Żylicz, Warszawa

10:35 The New International Accelerator Facility at Darmstadt - W. Henning, Darmstadt (PowerPoint) (Picture)

11:20 Coffee Break

SESSION 2: From Collaboration to Participation, Atomic and Medical Physics - Chair: Z. Sujkowski, Świerk/Warszawa

11:35 Present Polish-German Collaborations at GSI Darmstadt - R. Kulessa, Kraków (PowerPoint) (Picture)

11:55 Outlook Towards Future Polish Participation in the New Accelerator Facility – T. Matulewicz, Warszawa (PowerPoint) (Picture)

12:25 Atomic Physics - A. Warczak, Kraków (PowerPoint, PDF ) (Picture)

12:45 Radiobiology and Radiation Therapy – E. Gudowska-Nowak, Kraków (PowerPoint, PDF ) (Picture)

13:00 Lunch Break

SESSION 3: Nuclear Matter Physics - Chair: J. Eschke, Darmstadt

14:00 Theory of Dense Baryonic Matter - K. Redlich, Wrocław and Bielefeld (PDF) (Picture)

14:25 Nuclear Matter Physics: The CBM Project - P. Senger, Darmstadt (PowerPoint, PDF ) (Picture)

14:45 Particle Identification in the CBM Detector - K. Wiśniewski, Warszawa (PowerPoint) (Picture)

15:00 Low-mass Vector Meson Identification in the CBM Detector - R. Karabowicz, Kraków (PowerPoint) (Picture)

15:15 Dileptons from Hades to CBM - P. Salabura, Kraków (PowerPoint, PDF) (Picture)

15:30 Coffee Break

SESSION 4: Research with Antiprotons - Chair: P. Rozmej, Zielona Góra

15:45 Facilities for Hadron Spectroscopy - J. Ritman, Giessen (PowerPoint, PDF) (Picture)

16:05 Research with the PANDA Detector - J. Kisiel, Katowice (PowerPoint, PDF ) (Picture)

16:20 From COSY to PANDA - P. Moskal, Kraków (PDF) (Picture)

16:35 Coffee break

SESSION 5: Nuclear Structure and Astrophysics - Chair: E. Roeckl, Darmstadt and Warszawa

16:50 Theory of Nuclear Structure - A.Sobiczewski, Warszawa (Picture)

17:10 Gamma Spectroscopy with RISING at the FRS - A. Maj, Kraków (PowerPoint) (Picture)

17:25 Super-FRS, the Next-Generation International Facility - H. Geissel, Darmstadt (PowerPoint, PDF ) (Picture)

17:45 Precision Experiments and Photon Spectroscopy at the Super FRS - M. Górska, Darmstadt (PowerPoint, PDF) (Picture)

18:00 Beta and Particle Decay Spectroscopy at the Super FRS - Z. Janas, Warszawa (PowerPoint, PDF ) (Picture)

18:15 General Discussion

18:45 End of the Meeting (Picture 1, Picture 2)

-