HIL Menu
Strona tytułowa Aktualności O laboratorium Kontakt
Pracownicy
Informacje dla gości
Komitet Eksperymentów
Eksperymenty i urządzenia
Komputery i DAQ
Raporty i publikacje
Użyteczne adresy
Przetargi
Nagroda Laboratorium
Warsztaty Studenckie
Hadronoterapia
PET
poczta
Formularze
Wersja polska


Nagroda Laboratorium ufundowana przez prof. Inamurę

Profesor T.T.Inamura pracował jako "profesor wizytujący" w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1998 - 2002. W roku 2001 został udekorowany medalem Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia w rozwoju fizyki. Profesor Inamura ufundował przyznawaną co 2 lata Nagrodę Laboratorium. Wartość Nagrody to każdorazowo 5000 USD.

Celem ustanowienia Nagrody jest uznanie, promowanie oraz popieranie wybitnych doświadczalnych i technicznych osiągnięć w dziedzinie fizyki jądrowej, atomowej, jak również w dziedzinach pokrewnych. Nagroda jest przyznawana młodym naukowcom, którzy prowadzą badania przy użyciu cyklotronu ciężkich jonów Uniwersytetu Warszawskiego lub innych urządzeń Laboratorium. Osiągnięcia kandydata powinny być udokumentowane publikacjami w uznanych międzynarodowych czasopismach naukowych. Szczególnie doceniane będą prace związane z interdyscyplinarnymi zastosowaniami cyklotronu. Kandydatem może być pracownik naukowy lub uczestnik studiów doktoranckich, który do dnia zgłoszenia nie ukończył 36 roku życia.

Laureat nagrody wybierany jest spośród zgłoszonych kandydatur przez Kapitułę Nagrody, która składa się z pięciu osób, powołanych przez Radę Laboratorium na okres 4 lat. W latach 2012-2016 członkami Kapituły są:

prof. Zenon Janas
prof. Jan Kownacki
prof. Adam Maj
prof. Adam Sobiczewski
prof. Jan Żylicz (przewodniczący).

Funkcję sekretarza Kapituły pełni dr Marcin Palacz.

Zgłoszenia kandydatur mogą być składane przez:

  • specjalistów w dziedzinie fizyki jądrowej i atomowej,
  • osobę kandydującą,
  • rady naukowe i rady wydziałów
Pisemne zgłoszenie kandydata do Nagrody powinno zawierać:
  • uzasadnienie zgłoszenia,
  • życiorys naukowy kandydata,
  • listę publikacji.

W przypadku doktorantów, zgłoszenie powinno zawierać dodatkowo opinię promotora wraz z informacją o przygotowywanej przez kandydata rozprawie doktorskiej, jej stopniu zaawansowania i przewidywanym terminie ukończenia.

Termin zgłaszania kandydatur do Nagrody w roku 2012 upływa 31 października 2014.

Zgłoszenia należy przesyłać elektronicznie na adres nagroda@slcj.uw.edu.pl.
Dodatkowych informacji udziela sekretarz Kapituły, e-mail palacz@slcj.uw.edu.pl, tel. +48-22-5546206.


-