Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

  Zarejestrowałeś się?

Możesz zalogować się tutaj:
Login:
Hasło:

  Nie zarejestrowałeś się?
  Po co rejestracja?
  Wersja polska
This page is available in Polish only.


Andrzej Budzanowski, 7 lutego 2006 :

W obecnej chwili powinniśmy walczyć aby w Instytutach Akademii Nauk były zarówno badania podstawowe oraz badania stosowane.
Nie powinniśmy doprowadzić do podziału Instytutów na prowadące badania podstawowe i prowadzące badania stosowane. KPR powinno się uzupełnić o badania podstawowe z opowiednich dziedzin należy wykazać jak z odkryć które mają charakter poznawczy wynikają rozliczne ważne zastosowania. W naszych badaniach jądrowych mamy tego rozliczne przykłady (dozymetria termoluminescencyjna ,diagnostyka i leczenie nowotworów i.t.p.) Rodzaj uprawianych badań nie powinien zależeć od aktualnej ekipy rządzącej a wyłącznie od stanu nauki światowej.

Andrzej Budzanowski

Home Page | Network | Documents | Events | Forum