Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

  Zarejestrowałeś się?

Możesz zalogować się tutaj:
Login:
Hasło:

  Nie zarejestrowałeś się?
  Po co rejestracja?
  Wersja polska
This page is available in Polish only.


Boguslaw Zwieglinski, 8 lutego 2006 :

Drodzy Koledzy uczestnicy projektu FAIR w GSI-Darmstadt,


Zgodnie z Memorandum of Understanding (MoU), podpisanym przez przedstawiciela MNiI (obecnie MEiN), Prof. R. Kulessę, cytuję:

"... Strony wyrażają zainteresowanie w udziale w budowie i użytkowaniu FAIR (Facility for Anti Proton and Ion Research). ..."

FAIR Steering Committee (SC-FAIR), w którym Polskę reprezentuje Prof. R. Kulessa (Uniwersytet Jagiellonski) oczekuje od Stron uczestników deklaracji, odnośnie wkładu finansowego każdej ze stron w budowę FAIR.

Wydaje mi się celowym zorganizowanie spotkania reprezentantów Instytucji uczestniczących w FAIR, sponsorowanego przez PNPN, na którym byłyby przedyskutowane takie kwestie jak:

1. Celowosc wystąpienia do MEiN o finansowanie FAIR,
2. Finansować ogólnie FAIR, czy poszczególne elementy,
3. Określenie rozsądnej kwoty o która należy wystąpić,
4. Wyłonienie grupy inicjatywnej, która zredagowałaby tekst wystąpienia do MEiN o kwotę, ustaloną w punkcie #3.

Listem tym, chciałbym zainicjować dyskusję, kiedy moglibyśmy zorganizować takie spotkanie i kto reprezentowałby na nim:

1. Uniwersytet Jagielloński (PANDA i CBM),
2. Uniwersytet Warszawski (CBM i NUSTAR??),
3. Uniwersytet Śląski (PANDA i CBM),
4. Politechnika Warszawska (PANDA i CBM???)
5. Instytut Fizyki Jądrowej PAN (???)
6. Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW (FLAIR),
7. Instytut Problemów Jądrowych (PANDA).

W p-ktach 1-6 wymieniłem znanych mi uczestników FAIR. Mam nadzieję, że list mój sprowokuje deklaracje uczestnictwa w spotkaniu, od tych Instytucji, które przypadkowo pominąłem. Proszę mi wybaczyć moją niewiedzę!

Przesyłam pozdrowienia -
dr hab. B. Zwięgliński
IPJ - Warszawa
Uczestnik R&D dla PANDA

Home Page | Network | Documents | Events | Forum