Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

  Zarejestrowałeś się?

Możesz zalogować się tutaj:
Login:
Hasło:

  Nie zarejestrowałeś się?
  Po co rejestracja?
  Wersja polska
This page is available in Polish only.


Administrator PNPN, 13 lutego 2006 :

Szanowni Państwo, z dużym zainteresowaniem śledzę przebieg dyskusji na temat udziału Polski w FAIR. Jestem tu osobą z zewnątrz, żeby nie powiedzieć intruzem, ale te problemy ocierają się o mnie, gdyż były i zapewne będą opiniowane na posiedzeniach Zespołu Nauk Ścisłych Rady Nauki MEiN, a jestem członkiem tego Zespołu. Rozumiem, że inicjatywa udziału Polski w FAIR jest bardzo ważna dla rozwoju fizyki i spotyka się z silnym poparciem (naciskiem) pewnych środowisk krajowych. Rzecz jednak w tym, że nie jest to jedyne przedsięwzięcie tego rodzaju, a zaangażowanie w to przedsięwzięcie zapewne będzie miało wpływ na finansowanie innych. Dobrze by zatem było, gdyby rekomendację FAIR przedstawić na tle już istniejącego stanu i w sposób kompleksowy. Rozumiem, że prezentowane poparcie dla FAIR przedstawiać będzie tę inicjatywę jako priorytetową, ale jakie, już finansowane, przedsięwzięcia można by uznać za mniej ważne, na które fundusze mogły by ulegać pomniejszeniu? W perspektywie lat, pomoc w budowie i utrzymywaniu zagranicznych ośrodków badawczych ogranicza możliwości rozbudowy i wyposażenia ośrodków krajowych. W takim, o jakim mowa wyżej, kompleksowym spojrzeniu na problemy rozwoju badań fizycznych w kraju należało by powiedzieć, jaką rolę należy przypisać ŚLCJ i innym ośrodkom w Polsce?
Piszę o tym w poczuciu swej bezradności. Na posiedzenie Zespołu Nauk Ścisłych pewnego dnia wpłynie życzenie zaopiniowania wniosku o uczestniczenie w FAIR. Będzie to wniosek, jak wszystkie dotychczas, bardzo silnie poparty przez znane i cenione instytucje oraz uczonych. Brakować będzie, jak zawsze, odniesienia do już istniejących oraz planowanych pokrewnych przedsięwzięć. Wydaje mi się, że już dawno dojrzała konieczność powołania (choćby przez MEiN) jakiegoś zespołu, którego zadaniem będzie przedstawienie potrzeb dostępu fizyków do ważnych laboratoriów i urządzeń badawczych w kraju i zagranicą oraz opracowanie całościowego racjonalnego planu finansowania takich potrzeb. Może Komisje PAA mogły by wspólnie służyć też swą radą. Na razie jednak, przy okazji FAIR, może udało by się, choćby związany z tym wycinek, przedstawić z nieco szerszymi horyzontami i perspektywą?

Łączę wyrazy szacunku, Andrzej Białynicki-Birula (matematyk, czlonek ZR-2).

Home Page | Network | Documents | Events | Forum