Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

  Zarejestrowałeś się?

Możesz zalogować się tutaj:
Login:
Hasło:

  Nie zarejestrowałeś się?
  Po co rejestracja?
  Wersja polska
This page is available in Polish only.


Marek Pawłowski, 13 lutego 2006 :

Dzień dobry!

Być może dobrym przyczynkiem do toczacej się dyskusji będzie treść uchwały RN IPJ w sprawie KPR. Wklejam ją niżej wraz z listem wiodącym prof. Sosnowskiego.

Z pozdrowieniami,

Marek Pawłowski

- rzecznik IPJ -
(to tak z obowiązku przedstawienia się przy pierwszej wizycie :-))

>>>>>

Rada Naukowa
Instytutu Problemów Jądrowych
im. Andrzeja Sułtana
w Otwocku-Świerku

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Problemów Jądrowych
dn. 17 stycznia 2006 r.


Rada Naukowa Instytutu Problemów Jądrowych zwraca się do Pana Ministra Edukacji i Nauki o wprowadzenie do Krajowego Programu Ramowego rozwoju nauki w Polsce dwóch istotnych uzupełnień.
Po pierwsze, opublikowany tekst Krajowego Programu Ramowego pomija niezwykle ważny element badań naukowych a mianowicie badania podstawowe w matematyce, fizyce oraz chemii. Dziedziny te, poza ważnym wkładem wnoszonym do wiedzy, są źródłem i inspiratorem powstawania nowych technologii, urządzeń i metod badawczych. Przytłaczająca większość nowoczesnych technologii miała swe początki w pracowniach badaczy, których działanie było inspirowane nie konkretnymi programami określającymi utylitarny cel badań, lecz pragnieniem poszerzenia wiedzy o otaczającym nas świecie. Przykładem tego są promienie rentgenowskie, promieniotwórcze farmaceutyki, energia jądrowa, promieniowanie synchrotronowe, akceleratory terapeutyczne, lasery, tranzystory, komputery, tomografia pozytonowa, internet/www i wiele innych. Wagę badań podstawowych dla rozwoju społeczeństwa uznała Komisja Europejska włączając je do 7-mego Programu Ramowego.
Po drugie, jednym z podstawowych warunków zabezpieczających rozwój ekonomiczny kraju i standard życia jego obywateli jest jego bezpieczeństwo energetyczne. Wydarzenia ostatnich miesięcy ukazały dobitnie, że Polska nie może się, pod tym względem, czuć bezpieczną. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski można będzie osiągnąć m.in. także przez pokrycie części potrzeb energetycznych energią z elektrowni jądrowych. Przygotowanie decyzji o budowie takiej elektrowni wymaga wysoko kwalifikowanych ekspertów w tej dziedzinie. W wypadku pozytywnej decyzji będą oni niezbędni przy wyborze optymalnej drogi jej realizacji. Będzie wówczas także koniecznym posiadanie wyszkolonych specjalistów i laboratoriów z zakresu bezpieczeństwa jądrowego, gwarantujących społeczeństwu takie bezpieczeństwo. Opublikowany tekst Krajowego Programu Ramowego pomija całkowitym milczeniem sprawy związane z energetyką jądrową.
Rada Naukowa Instytutu Problemów Jądrowych uważa, że obydwa wymienione obszary nauki powinny być objęte Krajowym Programem Ramowym. Rada zwraca się do Pana Ministra o wprowadzenie do tego Programu nowego rozdziału "Badania podstawowe w matematyce, fizyce i chemii" oraz o uzupełnienie rozdziału VIII "Energetyka i jej zasoby" tematami "Energetyka jądrowa" i "Bezpieczeństwo jądrowe".

>>>>>

Warszawa, dn. 4 lutego 2006 r.


Pan Profesor dr hab. Michał Seweryński
Minister Edukacji i Nauki

Szanowny Panie Ministrze,

Rada Naukowa Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Otwocku-Świerku z uwagą zapoznała się z Krajowym Programem Ramowym, który będzie w znacznym stopniu kształtował politykę naukową Państwa. Rada uważa, że załącznik do Komunikatu Nr 1 Ministra Nauki i Informatyzacji z dn. 21 września 2005 r., w którym wymienione są "Priorytetowe kierunki badań" należy uzupełnić o dwa istotne elementy. W załączeniu przekazuję Panu Ministrowi uchwałę Rady Naukowej Instytutu Problemów Jądrowych w sprawie koniecznych, zdaniem Rady, uzupełnień wraz ze zwięzłym uzasadnieniem.
Już po podjęciu uchwały Rady mieliśmy możliwość poznać treść orędzia prezydenta George'a Busha. Wśród ważnych swoich decyzji wymienił on, na pierwszym miejscu, zamiar podwojenia, w najbliższym dziesięcioleciu, nakładów na badania podstawowe w naukach fizycznych mówiąc; "First, I propose to double the federal commitment to the most critical basic research programs in the physical sciences over the next 10 years. This funding will support the work of America's most creative minds as they explore promising areas such as nanotechnology, supercomputing, and alternative energy sources." Słowa prezydenta George'a Busha wyrażają to samo przekonanie o roli badań podstawowych, które w swej uchwale przedstawia Panu Ministrowi Rada Naukowa Instytutu Problemów Jądrowych.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku.

Ryszard Sosnowski
Przewodniczący Rady Naukowej

Home Page | Network | Documents | Events | Forum