Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

  Zarejestrowałeś się?

Możesz zalogować się tutaj:
Login:
Hasło:

  Nie zarejestrowałeś się?
  Po co rejestracja?
  Wersja polska
This page is available in Polish only.


Paweł Napiorkowski, 28 lutego 2006 :

Nagroda Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów

Nagrodę ufundował Profesor T.T. Inamura, który pracował w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów w latach 1998-2002 i wniósł wybitny wkład w rozwój tego Laboratorium.
Nagroda w wysokości 5.000 USD przyznawana jest co dwa lata. Celem jej jest wspieranie i promocja ludzi młodych o wybitnych wynikach doświadczalnych i technicznych z zakresu fizyki jądrowej i atomowej oraz dziedzin pokrewnych, osiągniętych przy użyciu cyklotronu lub innych urządzeń Laboratorium.
Kandydatem do Nagrody może być pracownik naukowy lub uczestnik studiów doktoranckich, który do dnia zgłoszenia nie ukończył 36 lat życia.
Pisemnego zgłoszenia kandydatur mogą dokonywać:


  1. specjaliści w zakresie fizyki jądrowej i atomowej oraz dziedzin pokrewnych
  2. sam kandydat
  3. rady wydziałów lub rady naukowe.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. uzasadnienie kandydatury
  2. życiorys osoby kandydującej i jej zgodę na kandydowanie
  3. listę publikacji.

W przypadku doktorantów zgłoszenie powinno obejmować dodatkowo opinię opiekuna naukowego, zawierającą m.in. informację o przygotowywanej rozprawie doktorskiej i stopniu jej zaawansowania oraz o planowanym terminie obrony.
Przy wyborze laureata podstawowe znaczenie ma jego dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach o międzynarodowym zasięgu oraz wystąpień na międzynarodowych konferencjach. Duże znaczenie mają osiągnięcia w zakresie interdyscyplinarnych zastosowań cyklotronu Laboratorium.
Zgłoszenia kandydatów do Nagrody należy przesyłać do dnia 30 kwietnia 2006 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Kapituła Nagrody Inamury
Uniwersytet Warszawski
Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów
ul. Pasteura 5A
02-093 Warszawa

Home Page | Network | Documents | Events | Forum