Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

  Zarejestrowałeś się?

Możesz zalogować się tutaj:
Login:
Hasło:

  Nie zarejestrowałeś się?
  Po co rejestracja?
  Wersja polska
This page is available in Polish only.


Aleksandra Buczkowska, 19 czerwca 2006 :

Szanowni Państwo,

22 czerwca odbędzie się w Brukseli spotkanie informacyjne dotyczące tematyki 7 Programu Ramowego. Komisja Europejska przedstawi zarys zagadnień naukowych, które będą realizowane w następnych latach.
Nadal istnieje możliwość zgłoszenia dodatkowych tematów, którymi interesują się poszczególne kraje.
Zwracam się z prośbą o przekazanie propozycji tematów, które chcielibyście Państwo widzieć w przyszłych Programach Pracy. Zaproponowane przez Państwa tematy będą przedstawione na spotkaniu, dlatego też proszę o przesłanie ich do 21 czerwca do godz. 12.
Obecne propozycje Komisji Europejskiej dostępne są na stronie KPK http://www.6pr.pl/pliki/4147/Euratom.pdf

Z wyrazami szacunku,

Aleksandra Buczkowska
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Ul. Świętokrzyska 21
00-049 Warszawa
Tel. (22) 828 74 83 wew. 144
www.6pr.pl
e-mail: aleksandra.buczkowska@kpk.gov.pl

Home Page | Network | Documents | Events | Forum