Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

  Zarejestrowałeś się?

Możesz zalogować się tutaj:
Login:
Hasło:

  Nie zarejestrowałeś się?
  Po co rejestracja?
  Wersja polska
This page is available in Polish only.


Administrator PNPN, 19 października 2006 :

Kraków, 10.10.2006 r.

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy opracowanie pt. "Strategiczne kierunki badawcze polskiej fizyki jądrowej" (co nazywane jest często z j. ang. "roadmap"ą) na lata 2007-2016 o jakie zwrócił się do nas wiceminister nauki prof. K.J. Kurzydłowski. (Wersja wstępna tego dokumentu ukazała się 29 czerwca br. na stronie PNPN.) Obecna, ostateczna wersja, została przesłana do prof. J. Niewodniczańskiego, prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz równolegle do prof. K.J. Kurzydłowskiego, wiceministra nauki razem z podobnym dokumentem, opracowanym dla fizyki i astrofizyki cząstek.

Tekst opracowania dostepny jest na stronie PNPN:
www.slcj.uw.edu.pl/pnpn/Dokumenty/roadmap_fizyka_jadrowa.pdf

Wszystkim, którzy wzięli udział w dyskusji, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu Komisji Fizyki Jądrowej Rady d/s. Atomistyki:

Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski (ŚLCJ - UW)
Prof. dr hab. Marek Jeżabek (IFJ PAN)
Prof. dr hab. Reinhard Kulessa (IF UJ)
Prof. dr hab. Adam Maj (IFJ PAN)
Prof. dr hab. Zbigniew Majka (IF UJ)
Prof. dr hab. Tomasz Matulewicz (IFD UW)
Doc. dr hab. Paweł Olko (IFJ PAN) -konsultant
Prof. dr hab. Krzysztof Pomorski (UMCS)
Doc. dr hab. Grzegorz Wrochna (IPJ)
Prof. dr hab. Wiktor Zipper (UŚ)

Przewodniczący

prof. dr hab. Jan Styczeń

Home Page | Network | Documents | Events | Forum