Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

  Zarejestrowałeś się?

Możesz zalogować się tutaj:
Login:
Hasło:

  Nie zarejestrowałeś się?
  Po co rejestracja?
  Wersja polska
This page is available in Polish only.


Aleksandra Buczkowska, 17 stycznia 2007 :

Szanowni Państwo,

KPK organizuje dzień informacyjny Euratomu w dniu 30 stycznia 2007 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN.

W programie spotkania:

- podstawowe informacje o 7. Programie Ramowym
- pierwszy konkurs w Euratomie
- finanse w 7. PR
- oferta stypendialna
- prezentacje polskich pomysłów na projekty do 7. PR Euratom.

Zapraszam Państwa do aktywnego udziału, gdyż będzie możliwość zaprezentowania Państwa pomysłów na projekty badawcze. Osoby zainteresowane wystąpieniami proszone są o zgłaszanie pomysłów do:

Aleksandra Buczkowska
e-mail: aleksandra.buczkowska@kpk.gov.pl
tel. 022 828 74 83 wew. 144

Program spotkania oraz rejestracja dostępne są na stronie
internetowej:
http://www.kpk.gov.pl/imprezy/i.html?id=2393

Spotkanie jest łączone z priorytetem Środowisko (I część spotkania), po której nastąpią zagadnienia wspólne dla obu priorytetów (finanse i mobility). Trzecia część spotkania poświęcona będzie już tylko zagadnieniom Euratomu.

Serdecznie zapraszam do udziału,

Aleksandra Buczkowska
Krajowy Punkt Kontaktowy


Home Page | Network | Documents | Events | Forum