Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

  Zarejestrowałeś się?

Możesz zalogować się tutaj:
Login:
Hasło:

  Nie zarejestrowałeś się?
  Po co rejestracja?
  Wersja polska
This page is available in Polish only.


Zbigniew Majka, 6 lutego 2007 :

Szanowni Państwo.

Chciałbym Państwa poinformować, że 30.01.2007 odbyło się pierwsze zebranie Rady Krajowego Konsorcjum FEMTOFIZYKA (KKF).

Cel powołania KKF precyzuje Artykuł 1 Porozumienia:
"Partnerzy zawiązują Krajowe Konsorcjum pod nazwą "FEMTOFIZYKA" w celu przygotowania struktury badawczej i eksperymentalnej oraz prowadzenia badań naukowych w Międzynarodowym Ośrodku Badań Antyprotonowych i Jonowych (FAIR) w Darmstadt (Niemcy). Obszarem merytorycznym działania Krajowego Konsorcjum FEMTOFIZYKA są badania naukowe w dziedzinie fizyki i jej zastosowań."

Minister NiSzW powołał Zespół do negocjacji warunków przystąpienie Polski do FAIR. Podpisanie odpowiednich dokumentów powinno nastąpic w połowie br.

Partnerami,którzy podpisali Porozumienie o powołaniu KKF są:
1. Uniwersytet Jagielloński (Podmiot koordynujący)
(Zbigniew Majka - koordynator KKF)
2. Uniwersytet Śląski
(Wiktor Zipper)
3. Uniwersytet Warszawski
(Tomasz Matulewicz)
4. Politechnika Warszawska
(Bronisław Słowiński)
5. Akademia Świętokrzyska
(Marek Pajek)
6. Instytut Fizyki Jądrowej PAN
(Adam Maj)
7. Instytut Problemów Jądrowych
(Bogdan Zwiegliński)

W nawiasach podane są nazwiska osob, które zostały mianowane na przedstawicieli jednostek do KKF.

Nowym członkiem KKF może zostać każda krajowa szkoła wyższa lub jednostka naukowo - badawcza, w której prowadzi się lub planuje się prowadzić badania naukowe w FAIR po pozytywnym zaopiniowaniu jej wniosku o przyjęcie do KKF przez Radę KKF.

Do chwili uruchomienia stron www dla KKF (o czym poinformuję), wszystkie pytania dotyczące KKF proszę kierować do autora tego listu.

Uprzejmie pozdrawiam,
Zbigniew Majka
________________________________________
Zbigniew Majka, prof. dr. hab.
Head of Hot Matter Physics Division
M. Smoluchowski Institute of Physics
Jagiellonian University
ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków, Poland
Phone: (+48) 12 663 5669, (+48) 12 663 5523
Fax: (+48) 12 633 7086
________________________________________

Home Page | Network | Documents | Events | Forum