Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

  Zarejestrowałeś się?

Możesz zalogować się tutaj:
Login:
Hasło:

  Nie zarejestrowałeś się?
  Po co rejestracja?
  Wersja polska
This page is available in Polish only.


Bogdan Fornal, 9 marca 2007 :

Szanowni Państwo!

Już od ponad roku istnieje zamiar utworzenia Laboratoire Europeen
Associe (LEA), skupiającego z jednej strony polskich fizyków
jądrowych, współpracujących z francuskim laboratorium GANIL lub
zamierzających taką współprace rozpocząć, oraz fizyków francuskich
prowadzących badania w GANIL. Działalność LEA ma być
ukierunkowana na projekty przyczyniające się do rozwoju bazy
aparaturowej oraz proponujące badania w ramach realizowanego
obecnie w GANIL przedsięwzięcia SPIRAL2 (wiązki radioaktywne
niskich i pośrednich energii). Utworzenie struktury LEA oferowane
jest przez francuskie Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS) - partnerem dla CNRS ze strony polskiej będzie Consortium
of the Polish Institutions (COPIN), które utworzone zostało w lipcu
2006 do współpracy z IN2P3/CNRS. Umowa o utworzeniu podpisana
będzie na okres 4 lat z możliwością przedłużania. Grupy badawcze
zrzeszone w LEA będą mogły występować do CNRS (i MniSzW) o
dodatkowe fundusze na bezpośrednią współpracę z GANIL.

Znaczna część polskich grup badawczych, które od lat współpracują
z GANIL, już ponad rok temu wyraziła chęć przystąpienia do LEA.
Niniejsza informacja adresowana jest przede wszystkim do tych z
Państwa, którzy nie zetknęli się jeszcze z tematem LEA, a którzy
prowadzą z fizykami francuskimi współpracę dotyczącą projektu
SPIRAL2, lub mają w planie taką współpracę rozpocząć. Osoby takie
bardzo prosimy o pilny kontakt, gdyż w najbliższych tygodniach
planujemy przygotowanie wystąpienia do CNRS. Przedstawicielem
strony francuskiej jest koordynator ds. naukowych projektu
SPIRAL2 - Dr Marek Lewitowicz, natomiast ze strony polskiej - doc.
dr hab. Bogdan Fornal z IFJ PAN.


Serdecznie pozdrawiamy.

Jan Styczeń
Przewodniczący Rady Zarządzającej Konsorcjum COPIN

oraz

Bogdan FornalHome Page | Network | Documents | Events | Forum