Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

  Zarejestrowałeś się?

Możesz zalogować się tutaj:
Login:
Hasło:

  Nie zarejestrowałeś się?
  Po co rejestracja?
  Wersja polska
This page is available in Polish only.


Krystyna Siwek-Wilczyńska, 4 października 2009 :

W dniu 30 września zmarł w Berkeley w Kalifornii profesor
Władysław Świątecki, wybitny fizyk, jeden z twórców podstaw fizyki
jądrowej, którego nazwisko przewija się na kartach historii tej
dziedziny wiedzy od lat 50-ch ubiegłego wieku. Mimo ciężkiej
choroby, niemal do ostatnich dni życia aktywnie pracował naukowo.

Władysław Świątecki urodził się 22 kwietnia 1926 roku. Studiował
fizykę i matematykę w Anglii. Doktoryzował się w roku 1950 na
Uniwersytecie w Birmingham. Był młodym współpracownikiem Nielsa
Bohra w ówczesnym Instytucie Fizyki Teoretycznej w Kopenhadze.
Pracował też w kilku innych skandynawskich instytutach
badawczych, a od 1957 roku był nieprzerwanie związany ze słynnym
Radiation Laboratory w Berkeley, przemianowanym później na
Lawrence Berkeley National Laboratory.

Mimo tego, że od czasów wojny stale przebywał za granicą, prof.
Świątecki świetnie posługiwał się językiem polskim, nawet w
dyskusjach fizycznych. Utrzymywał żywe kontakty z polskimi fizykami,
wykładał na szkołach i konferencjach fizyki jądrowej w Polsce. W
1990 roku otrzymał Medal Smoluchowskiego. Został również
członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i otrzymał doktorat
honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor Władysław
Świątecki był członkiem Duńskiej Królewskiej Akademii Nauk.

Nauka polska straciła swego wybitnego przedstawiciela;
nauczyciela, współpracownika i przyjaciela wielu polskich fizyków,
szlachetnego i wielkiego Człowieka.

Przyjaciele


Home Page | Network | Documents | Events | Forum