Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

  Zarejestrowałeś się?

Możesz zalogować się tutaj:
Login:
Hasło:

  Nie zarejestrowałeś się?
  Po co rejestracja?
  Wersja polska
This page is available in Polish only.


Krzysztof Rusek, 14 października 2010 :


Szanowni Państwo!

Przeżywamy właśnie chwile bardzo istotne dla przyszłości nauki w
Polsce. Wszedł w życie pakiet ustaw reformujących system nauki.
Finansowanie badań podstawowych będzie odtąd prowadzone przez
niezależną od MNiSW agencję, Narodowe Centrum Nauki (NCN), z
siedzibą w Krakowie. Na pełnomocnika ministra ds. utworzenia NCN
powołany został prof. Szczepan Biliński.
Ważnym organem NCN będzie Rada, reprezentująca całe
środowisko naukowe. Powołany został Zespół Identyfikujący
Członków Rady, złożony z pięciu osób, którego zadaniem jest
sporządzenie i przedstawienie ministrowi listy kandydatów.
Jednocześnie minister ogłosił nabór kandydatów do Rady NCN.
Zgłoszenia są przyjmowane do końca listopada. Szczegóły znaleźć
można na stronie MNiSW, w zakładce "aktualności", pod datą
1.10.2010.
Jedną ze słabości naszego środowiska jest brak jego
reprezentantów w ważnych organach/komisjach, które decydują o
polityce naukowej naszego państwa. Listem tym chciałbym wywołać
dyskusję, czy powinniśmy zgłosić do Rady kogoś z naszego grona?
Osobiście uważam, że tak.

Z poważaniem,Krzysztof RusekHome Page | Network | Documents | Events | Forum