Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

  Zarejestrowałeś się?

Możesz zalogować się tutaj:
Login:
Hasło:

  Nie zarejestrowałeś się?
  Po co rejestracja?
  Wersja polska
This page is available in Polish only.


Administrator PNPN, 22 grudnia 2010 :


Szanowni Państwo!

Wielu z Państwa otrzymało już informację od Guenthera Rosnera,
Przewodniczącego Komitetu NuPECC, odnośnie Perspektyw Rozwoju
erupejskiej fizyki jądrowej (Long Range Plan). Jednak nie wszyscy, jak
się zorientowałem, dlatego załączam tutaj ponownie odnośniki do
odpowiednich stron, a ponadto przekazuje kilka uwag.

W tym roku dobiega końca mój udział w pracach Komitetu NuPECC, do
którego zostałem powołany jako reprezentant Polski z Państwa wyboru, co
uczynili przedstawiciele Państwa do Sieci PNPN przed ponad 6-ciu laty.
Rokrocznie składałem sprawozdania, do Polskiej Akademii Nauk (są one
dostępne na str. http://www.ifj.edu.pl/dept/no2/nz22/dokumenty_JanS/).
W roku 2010, dobitnym akcentem pracy NuPECC jest w/w Long Range Plan na
najbliższe 10 lat, w którego przygotowaniu brałem udział. Ale szczególne
znaczenie ma udział czterech osób z Polski: prof. dr hab. Adama MAJA
(IFJ PAN), prof. dr hab. Krzysztofa REDLICHA (UWr), dr hab. Krzysztofa
PACHUCKIEGO (UW) i prof. dr hab. Antoniego SZCZURKA (IFJ PAN), którzy
uczestniczyli bardzo aktywnie w opracowaniu 4-ch rozdziałów LRP.
Powstało bardzo ładne, wartościowe i, uważam, bardzo pożyteczne
opracowanie, które przedstawia w skondensowany i rzetelny sposób opis
współczesnej fizyki jądrowej, a co istotne - perspektywy jej rozwoju w
Europie, rekomendacje oraz mapę drogową na nadchodzące 10 lat. Z
pewnością lektura ta będzie przydatna studentom, chcącym poszerzyć
wiedzę, ale także młodym badaczom i wykładowcom, i jestem pewien
wszystkim, którzy są związani z fizyką jądrową. Moim bezpośrednim
opracowaniem jest podrozdział pt. Smaller Scale Facilities. Cały czas
kładłem nacisk - doprowadziłem do powstania Komisji SSF - na odpowiednie
traktowanie mniejszych instytutów, jako ważnych ośrodków, odgrywających
dużą role w rozwoju fizyki jądrowej w poszczególnych krajach Europy a
tym samym europejskiej fizyki jądrowej.
Pełne opracowanie LRP dostępne jest na stronie NuPECC:
http://www.nupecc.org/index.php?display=lrp2010/main
Tam również znajduje się krótka, ładna, popularnonaukowa broszurka
(Bookltet) oraz 20 min. "slide show" z angielskim komentarzem, jak i
referaty wygłoszone na konferencji inauguracyjnej LRP w Brukseli,
9.12.2010, (Photos), i in.

Korzystając z okazji chciałbym poinformować, że na następną kadencję, od
1-go stycznia 2011, zaakceptowanym już przedstawicielem Polski do NuPECC
jest prof. dr hab. Adam MAJ, który został wybrany przez Komisję Fizyki
Jądrowej, reprezentującą Sieć Fizyki Jądrowej, jak również Konsorcjum
COPIN i Femtofizyka oraz (byłą) Radę ds. Atomistyki PAA.

Proszę przyjąć serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia oraz udanego Nowego Roku, w którym niech się spełnią (chociaż
w części) wszelkie marzenia, oczekiwania, przedsięwzięcia…


Jan Styczeń

Home Page | Network | Documents | Events | Forum