Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

  Zarejestrowałeś się?

Możesz zalogować się tutaj:
Login:
Hasło:

  Nie zarejestrowałeś się?
  Po co rejestracja?
  Wersja polska
This page is available in Polish only.


Agnieszka Trzcińska, 26 stycznia 2013 :

Szanowni Koledzy,

Przesyłam w załączeniu list, otrzymany z Ambasady Francuskiej . Sugeruję
bezpośredni kontakt kandydatów lub ich opiekunów/promotorów z p. V Galand
z kopią do mnie i do Koordynatora umowy z IN 2P3 COPIN , prof. Adama Maja
(Adam.Maj@ifj.edu.pl ) .Termin zgłoszden kandydatów upływa w dn. 11 lutego
br. Dziekuję za rozpropagowanie tego maila wśród osób, nie będących na
liście PNPN.

Przesyłam pozdrowienia,
Jerzy Jastrzębski
jastj@slcj.uw.edu.pl

----------------------------------------------------------------------------------------
From: Vincent Galand [mailto:vincentgaland@live.fr]
Sent: Friday, December 28, 2012 7:32 PM
To: jastj@nov.slcj.uw.edu.pl
Subject: Best PhD in nuclear science
Importance: HighDear Pr. Jerzy JASTRZEBSKI,


My name is Vincent GALAND, I work directly with Dr. Dominique LE MASNE,
director of the scientific service at the French Embassy in Poland.

One of our main project for 2013 is to create a Franco-Polish Prize for the
best PhD in the field of nuclear sciences. This Prize would be awarded to
Polish researchers who are in the last years of PhD (3rd or 4th year) or who
graduated 5 years ago maximum (i.e. from 2009).

We would be particularly interested in candidates who collaborate or have
collaborated strongly with France (franco-polish "cotutelle" joint PhD,
masters degree get in France, etc.) but our main criterion remains the
scientific quality of the research carried out.

Do you have a list of such potential candidates ? We need basic informations
about them i.e. name, surname, phone number, email adress and thesis title,
so we can contact them in the next months in order to participate to the
Prize contest.

Thank you very much for your help, do not hesitate to contact me for any
further informations.

Best RegardsVincent B. GALAND

Zastępca Attaché ds. Współpracy Naukowej
Odpowiedzialny za program francuskich stypendiów rządowych

Ambassade de France, Ul. Piekna 1, 00-477 Varsovie, Pologne
Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC)
www.ambafrance-pl.org
Tel: (00.48.22) 529.30.95
Mob : (00.48) 69.003.70.28


Home Page | Network | Documents | Events | Forum