Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

  Zarejestrowałeś się?

Możesz zalogować się tutaj:
Login:
Hasło:

  Nie zarejestrowałeś się?
  Po co rejestracja?
  Wersja polska
This page is available in Polish only.


Agnieszka Trzcińska, 15 kwietnia 2013 :

Szanowni Państwo,
na prośbę prof. Krzysztofa Ruska przekazuję poniższą informację.

Agnieszka Trzcińska

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo!

W imieniu Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XLII Zjeździe Fizyków Polskich,
który odbędzie się w Poznaniu, w dniach 8-13 września 2013 roku, w Centrum
Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2.

Uruchomiliśmy już na stronie Zjazdu (www.42zfp.put.poznan.pl) rejestrację
uczestników i zamieściliśmy formatkę ułatwiającą przygotowanie
streszczenia. Formularz rejestracyjny umożliwia zgłaszanie się osób
zainteresowanych wygłoszeniem komunikatu w ramach sesji specjalistycznych.
Państwa zgłoszenia będą sukcesywnie przekazywane koordynatorom sesji
specjalistycznych, którzy w terminie do 7 czerwca 2013 podejmą decyzje
dotyczące formy prezentacji.

W celu promocji dokonań naukowców (do 30 roku życia) zorganizowana będzie
specjalna sesja specjalistyczna, a ZG PTF ufunduje 10 stypendiów dla
młodych członków Towarzystwa uczestniczących w Zjeździe Fizyków w
Poznaniu.

Organizowany Zjazd – podobnie jak poprzednie – ma również w założeniach
wymianę doświadczeń i zbliżenie środowisk naukowego i nauczycielskiego.

Serdecznie zapraszam do udziału w Zjeździe Fizyków Polskich w Poznaniu!

Alina Dudkowiak
Przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego XLII Zjazdu Fizyków Polskich
i Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego


Home Page | Network | Documents | Events | Forum