Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

  Zarejestrowałeś się?

Możesz zalogować się tutaj:
Login:
Hasło:

  Nie zarejestrowałeś się?
  Po co rejestracja?
  Wersja polska
This page is available in Polish only.


Agnieszka Trzcińska, 5 lutego 2014 :

Szanowne Panie i Panowie,

Od 1 stycznia 2014 roku nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej
Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w części związanej z
badaniami jądrowymi. Dwa zakłady w Instytucie Fizyki Doświadczalnej:
Zakład Fizyki Jądra Atomowego i Zakład Spektroskopii Jądrowej zostały
połączone w jeden – Zakład Fizyki Jądrowej. Kierownikiem nowego Zakładu
jest prof. dr hab. Marek Pfützner.

Zakład (Katedra) Fizyki Jądra Atomowego został założony przez profesora
Zdzisława Wilhelmiego w roku 1961 w wyniku podziału ówczesnej Katedry
Atomistyki. Profesor Wilhelmi kierował Zakładem przez 3 dekady do 28
lutego 1991 (z przerwą na wyjazd zagraniczny 1971-1973, wtedy zastępował
go dr hab. Piotr Decowski). Następnie Zakładem kierowali prof. Chrystian
Droste (1.03.1991-28.02.1997), prof. Krystyna Siwek-Wilczyńska
(1.03.1997-30.08.2010) i prof. Tomasz Matulewicz (1.09.2010-31.12.2013).

Zakład Spektroskopii Jądrowej został założony przez profesora Jana
Żylicza w roku 1973. Profesor Żylicz kierował Zakładem do roku 1994, po
czym kierownictwo przejął prof. Andrzej Płochocki (1.03.1994-28.02.2009)
i następnie prof. Zenon Janas (1.03.2009-31.12.2013).

Zakład Fizyki Jądrowej liczy obecnie 19 pełnoetatowych nauczycieli
akademickich: 6 profesorów i 13 adiunktów (w tym dwóch ze stopniem
doktora habilitowanego).


Nowemu Zakładowi życzę sukcesów naukowych,

Tomasz Matulewicz
Dyrektor, Instytut Fizyki Doświadczalnej
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Home Page | Network | Documents | Events | Forum