Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

  Zarejestrowałeś się?

Możesz zalogować się tutaj:
Login:
Hasło:

  Nie zarejestrowałeś się?
  Po co rejestracja?
  Wersja polska
This page is available in Polish only.


Agnieszka Trzcińska, 13 czerwca 2014 :

Szanowni Państwo,

Na prośbę pana Henryka Macha przesyłam poniższą informację.

Agnieszka Trzcińska

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dwie oferty pracy na pozycje adiunkta w Narodowym Centrum Badań Jądrowych

Adiunkt

Dyscyplina Naukowa: fizyka, fizyka doświadczalna, experymentalna fizyka
jądrowa

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otworzyło konkurs na 2 pozycje adiunkta
w Zakładzie Fizyki Jądrowej BP1 z siedzibą w Warszawie.

Od kandydata oczekuje się, opròcz stopnia naukowego doktora,
udokumentowanej wiedzy w zakresie experymentalnej fizyki jądrowej i
znaczącego dorobku naukowego potwierdzonego publikacjami w dziedzinach
podanych niżej.

Dla pozycji pierwszej w dziedzinie:
- spektroskopii beta, gamma z rozszerzeniem do badań szybkiego timingu
na jądrach egzotycznych.

Dla pozycji drugiej w jednej z następujących dziedzin:
- oddziaływań nadsubtelnych (spektroskopia laserowa, pułapki jonowe, itp)
- astrofizyka jądrowa i modelowanie zjawisk astrofizycznych
- spektroskopia na wiązce: wzbudzenia Kulombowskie i reakcje
bezpośrednie w odwrotnej kinematyce
- spektroskopia superciężkich jąder

Kandydaci z wieloletnim doświadczeniem mogą składać podanie o
zatrudnienie stałe. Podania mogą składać też kandydaci z kròtkim
doświadczeniem po doktoracie, ktòrzy mają jeszcze niewielki dorobek
naukowy. Mogą oni składać podanie o kontrakt 2-letni. Po tym okresie
będzie możliwość przejścia na kontrakt stały.


Kontakt:

Henryk Mach, prof. NCBJ
henryk.mach@ncbj.gov.pl
Zakład Fizyki Jądrowej (BP1) NCBJ
ul. Hoża 69, pok. 423
00-681 Warszawa
Tel: 22-55-32-184

Miejsce składania ofert:
Dr hab. Krzysztof Kurek
Zakład Fizyki Teoretycznej (BP2) NCBJ
ul. Hoża 69, pawilon, pok. 35
00-681 Warszawa

Dokumenty:
- podanie,
- dyplom uzyskania stopnia naukowego,
- życiorys
- nazwiska i adresy 2 referentòw, ktòrzy są gotowi przesłać referencje
popierające kandydata,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wykaz publikacji,
- kopie najważniejszych publikacji niedostępnych w formie elektronicznej,
- wykaz patentòw, wdrożeń i zgłoszeń,
- autoreferat naukowy,
- wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę,
- w przypadku kandydatòw z wieloletnim doświadczeniem dla drugiej
pozycji adjunkta: wizja rozwoju experymentalnej fizyki jądrowej w
wybranej dziedzinie w Zakładzie BP1.

Data nadsyłania ofert: 30.06.2014
Home Page | Network | Documents | Events | Forum