Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

  Zarejestrowałeś się?

Możesz zalogować się tutaj:
Login:
Hasło:

  Nie zarejestrowałeś się?
  Po co rejestracja?
  Wersja polska
This page is available in Polish only.


Agnieszka Trzcińska, 20 lipca 2015 :

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy serdecznie zaprosić do udziału w konferencji NUSTAR-Week 2015,
którą organizujemy w dniach 27 września - 1 października 2015 w Warszawie,
na terenie kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego.

NUSTAR jest jednym z filarów projektu FAIR realizowanego przy GSI Darmstadt
i grupuje fizyków zajmujących się strukturą jądra atomowego i
astrofizyką jądrową. Zebrania szerokiej współpracy NUSTAR odbywają
się corocznie w GSI (na początku roku) oraz wczesną jesienią w jednym
z krajów członkowskich. W 2015 roku taka sesja wyjazdowa odbędzie
się właśnie w Warszawie.

Pierwsze dwa dni (poniedziałek i wtorek) wypełnią sesje plenarne
z wykładami omawiającymi aktualną i planowaną działalność
fizyków zaangażowanych w NUSTAR, a także prezentującymi potencjalny
wkład polskich fizyków jądrowych. Podczas dwóch ostatnich dni (środa i
czwartek) odbywać się będą zebrania mniejszych grup współpracy
i zebrania grup roboczych. Więcej informacji na temat tej
konferencji znajduje się na stronie:
https://indico.gsi.de/conferenceDisplay.py?ovw=True&confId=2700
Na stronie tej pojawi się wkrótce szczegółowy program.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zarejestrowanie się poprzez
wypełnienie formularza na wyżej wymienionej stronie. Sam udział
w wykładach jest bezpłatny. Gdybyście Państwo chcieli skorzystać
z przerw kawowych i lunchów, koszt dla uczestników z Polski
wynosi 200 zł. Pełny koszt, obejmujący także powitalny poczęstunek
(niedziela, 27 września) oraz wspólną kolację (wtorek, 29 września)
wynosi 300 zł. Wpłat prosimy dokonywać przelewem na konto
Fundacji "Pro-physica" - niezbędne szczegóły podane sa na
stronie internetowej w zakładce "Registration".

Zapraszamy do udziału wszystkich fizyków jądrowych, nie tylko
tych bezpośrednio zaangażowanych w tematykę NUSTAR, a także
doktorantów i studentów.

Łączymy pozdrowienia,

Lokalny komitet organizacyjny:
Marek Pfutzner (Wydział Fizyki UW, e-mail: pfutzner@fuw.edu.pl)
Zygmunt Patyk (NCBJ)
Andrzej Tucholski (ŚLCJ, UW)
Leszek Próchniak (ŚLCJ, UW)
Marzena Wolińska-Cichocka (ŚLCJ, UW)


Home Page | Network | Documents | Events | Forum