Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

Agreement on forming PNPN (in Polish)
Participating institutions
Report "Nuclear Physics in Poland 1996-2006"
Roadmap 2010
Minutes of Meeting of Nuclear Physics and Nuclear Methods Committee (3rd March 2010) (in polish)
Minutes of PNPN meetings (in Polish):
30 January 2007
Slide report
11 January 2006
Slide report
14-15 September 2004
Slide report
8 January 2004
24 March 2003
7 June 2002
  Wersja polska
This page is available in Polish only.

Protokół ze spotkania Sieci Polskiej Fizyki Jądrowej w Krakowie

Wrzesień 2004


W dniach 14 i 15 września 2004 r odbyło się w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie zebranie przedstawicieli Sieci Polskiej Fizyki Jądrowej oraz przedstawicieli North East Nuclear Network z Czech, Słowacji i Węgier:

 • E.Betak – Slovak Technical University, Bratysława, Słowacja
 • J.Dobes, A.Kugler – Nuclear Physics Institute, Academy of Sciences of the Czech. Rep., Řež , Czechy
 • A.Krasznohorkay, R.Lovas – Institute of Nuclear Research , Debrecen, Wegry.

Obrady toczyły się w języku angielskim. Głównym celem spotkania było przedyskutowanie organizacyjnych i technicznych problemów współpracy. Szczególna uwaga była poświecona perspektywom aktywnego uczestnictwa w projektach europejskich.

Porządek obrad był następujący:

Wtorek, 14 września, 11:00, sala konferencyjna IFJ PAN Kraków


 1. Prof. M.Jeżabek – Dyrektor IFJ PAN - powitanie

 2. R. Broda – Information on the SEENEEN activity within the EURONS (15’)

 3. J.Jastrzębski – Information on the Polish Nuclear Physics Network (15’)

 4. R.Lovas, A.Krasznahorkey – Nuclear physics in Hungary (15’)

 5. J.Dobes, A.Kugler – Nuclear Physics in Czech Republic (15’)

 6. E.Betak – Nuclear Physics in Slovakia (15’)


13:30 Lunch

14:30 Sesja popołudniowa

 1. Wybory reprezentanta Polski do NuPECC

 2. T.Czosnyka – INTAG, Instrumentation for Tagging

 3. K.Rusek – Reaction Studies at SPIRALII

 4. A.Maj – RISING project

 5. K.Rusek – ICARE in Warsaw

 6. W.Męczyński – AGATA project

 7. A.Trzcińska – Antiprotons in FLAIR and NUSTAR-future Darmstadt research programme

 8. M.Palacz, M.Zielińska – Information on the PNPN Web page

 9. Dyskusja o różnych aspektach działalności sieci NEEN, SEENEEN i SPFJ


20:00 Kolacja


Środa, 15 września, 9:00, sala konferencyjna IFJ PAN Kraków


 1. L.Pieńkowski – EURISOL- european project of radioactive beams

 2. Z.Majka – Status of the European Project on Hadron Physics

 3. P.Salabura – Future DAQ – program within I3HP

 4. B.Zwęgliński – PANDA at the FAIR Facility at GSI

 5. Dyskusja - ciąg dalszy


13:30 Lunch


Zebranie prowadził Prof. R.Broda. Po krótkim wstępie zebranych powitał Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, Prof. dr Marek Jeżabek.

Następnie zgodnie z programem zebrania odbyły się prezentacje: dot. statusu fizyki jądrowej na Węgrzech., Słowacji i w Czechach oraz przyszłych współprac międzynarodowych.

Materiały dotyczące wystąpień są dostępne na www.slcj.uw.edu.pl/pnpn/en/23.html.

Dodatkowe punkty spotkania:

1. Sprawa wyborów reprezentanta Polski do NuPECC. Termin wyborów ustalony na 14 wrzesnia (punkt 7 programu spotkania) został przesunięty ze względu na zbyt krótki termin zgłaszania kandydatów /okres wakacji/ oraz to, że nie wszystkie ośrodki tworzące SPFJ miały swoich reprezentantów na zebraniu w Krakowie.

Prof. Z.Majka kandydujący w pierwszym terminie złożył rezygnację.

Ustalono, że nowy termin zgłaszania kandydatów, sposób i termin głosowania zostaną ogłoszone w najbliższych dniach po Spotkaniu.

Powołano Komisję Skrutacyjną d/s wyborów do NuPECC.

Skład Komisji:
H.Szczekowska
A.Trzcińska
M.Zielińska

Komisja przygotuje karty do głosowania i dostarczy je 13 reprezentantom PNPN do 1 października br. Głosowanie odbędzie się drogą pocztową poprzez przekazanie głosu w 3 kopertach. Koperta wewnętrzna nie podpisana.

Procedura zostanie powtórzona w przypadku nieuzyskania przez żadnego kandydata więcej niż 50% oddanych głosów.

2. Propozycja Prof. Z.Majki, aby z funduszy Sieci przeznaczyć 15 tys. złotych na działalność związaną z instalacją układu ICARE w ŚLCJ została zaakceptowana przez zebranych.

3. Informacja Prof. J.Stycznia dotycząca kategoryzacji jednostek przez KBN.

Prof. Styczeń przedstawił list od Przewodniczącego Komitetu Fizyki PAN Prof. R.Sosnowskiego z prośba o wyrażenie opinii środowiska nt. kategoryzacji. Opinie te zostaną przesłane do Zespołu P3 w KBN. Postanowiono przeprowadzić dyskusję na Forum (internetowym) Sieci. Dr J.Srebrny został zobowiązany do podsumowania dyskusji i przekazania opinii środowiska do Prof. J.Stycznia, który przedstawi ją Komitetowi Fizyki PAN.

4. Podana została informacja, że na reprezentanta Polski w „Steering Committee” FAIR (planowanym międzynarodowym ośrodku badawczym Facility for Antiproton and Ion Research w Darmstadt) mianowano Prof. R.Kulessę.

Załącznik: Lista uczestników

 • J.Andrzejewski
 • E.Betak
 • R.Broda
 • D.Chmielewska
 • T.Czosnyka
 • J.Dobes
 • J.Jastrzębski
 • A.Krasznahorkay
 • A.Kugler
 • R.Kulessa
 • R.Lovas
 • A.Maj
 • Z.Majka
 • T.Matulewicz
 • W.Męczyński
 • M.Niewiara
 • M.Palacz
 • T.Pawlak
 • L.Pieńkowski
 • A.Baran
 • S.G.Rohoziński
 • K.Rusek
 • P.Salabura
 • J.Srebrny
 • J.Styczeń
 • H.Szczekowska
 • A.Trzcińska
 • M.Zielińska
 • W.Zipper
 • B.Zwięgliński


Home Page | Network | Documents | Events | Forum