Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

Forum

  Zarejestrowałeś się?

Możesz zalogować się tutaj:
Login:
Hasło:

  Nie zarejestrowałeś się?
  Po co rejestracja?
  Wersja polska
This page is available in Polish only.


Aleksandra Buczkowska, 22 grudnia 2006: Konkurs dla Euratomu w 7. Programie Ramowym ogłoszony

Administrator PNPN, 10 listopada 2006: Sprawozdanie z dzialan Przewodniczacego Zespolu ds Infrastruktur Badawczych MNiSW

Administrator PNPN, 23 października 2006: zmarl Tomasz Czosnyka

Marek Sadowski, 20 października 2006: Fizyka plazmy i badania nad kontrolowanymi reakcjami syntezy jądrowej

Administrator PNPN, 19 października 2006: Strategiczne kierunki badawcze fiz. jadr. - list prof. Stycznia

Administrator PNPN, 29 czerwca 2006: STRATEGICZNE KIERUNKI BADAN W FIZ. JADR. - inf. od prof. J.Stycznia

Aleksandra Buczkowska, 19 czerwca 2006: Propozycje Tematów do 7 Programu Ramowego

Administrator PNPN, 1 czerwca 2006: Seminarium z okazji 50-lecia ZIBJ w Dubnej - inf. od J.Andrzejewskiego

Administrator PNPN, 31 maja 2006: L’OREAL-UNESCO AWARDS 2007 - informacja od prof. Stycznia

Roland Brunsz, 3 maja 2006: Możliwość budowy reaktora termojądrowego bezplazmowego

Administrator PNPN, 23 kwietnia 2006: ESF opportunities - informacja od prof. J. Stycznia

Julian Srebrny, 14 kwietnia 2006: TROLL- układ do badania prawdopodobieństw przejść elektromagnetycznych

Jerzy Jastrzębski, 6 marca 2006: Survey of European Research Infrastructures

Jerzy Jastrzębski, 10 marca 2006:Survey of European Research Infrastructures

Paweł Napiorkowski, 28 lutego 2006: Nagroda Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów w 2006 r.

Julian Srebrny, 11 stycznia 2006: Krajowy Program Ramowy

Julian Srebrny, 7 lutego 2006:Krajowy Program Ramowy

Henryk Szymczak, 7 lutego 2006:Krajowy Program Ramowy

Andrzej Budzanowski, 7 lutego 2006:Krajowy Program Ramowy

Marek Pawłowski, 13 lutego 2006:Krajowy Program Ramowy

Administrator PNPN, 7 lutego 2006: FAIR - Memorandum of Understanding

Boguslaw Zwieglinski, 8 lutego 2006:FAIR - Memorandum of Understanding

Dariusz Banaś, 8 lutego 2006:Akademia Świętokrzyska (member of SPARC)

Andrzej Warczak, 9 lutego 2006:Kolaboracja SPARC w ramach FAIR

Adam Maj, 8 lutego 2006:FAIR - Memorandum of Understanding

Zbigniew Majka, 9 lutego 2006:Polski udział w FAIR

Administrator PNPN, 13 lutego 2006:Polski udzial w FAIR - list prof. A. Białynickiego-Biruli

Administrator PNPN, 13 lutego 2006:FAIR - Memorandum of Understanding - list prof. J. Stycznia

Jerzy Jastrzębski, 2 lutego 2006: Oferta pracy dla fizyka

Julian Srebrny, 7 stycznia 2006: Krajowy Program Ramowy czy to nie jest grożne


Wcześniejsze wątki Późniejsze wątki

Home Page | Network | Documents | Events | Forum