Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

Agreement on forming PNPN (in Polish)
Participating institutions
Report "Nuclear Physics in Poland 1996-2006"
Roadmap 2010
Minutes of Meeting of Nuclear Physics and Nuclear Methods Committee (3rd March 2010) (in polish)
Minutes of PNPN meetings (in Polish):
30 January 2007
Slide report
11 January 2006
Slide report
14-15 September 2004
Slide report
8 January 2004
24 March 2003
7 June 2002
  Wersja polska
This page is available in Polish only.

Program spotkania SPFJ w dniu 30 stycznia 2007

 1. Otwarcie i program spotkania – J. Jastrzębski

 2. Sprawozdanie z działalności sieci PNPN w roku 2006 oraz Raport “Nuclear Physics in Poland 1996-2006” – J. Jastrzębski (prezentacja w formacie *ppt)

 3. Aktualności związane z EURONS-EWON – R. Broda (prezentacja w formacie *ppt)

 4. ERANET – NUPNET – A. Maj (prezentacja w formacie *ppt)

 5. Komisja Fizyki Rady ds Atomistyki i jej związek z PNPN – J. Styczeń (prezentacja w formacie *ppt)

 6. Mapa Drogowa Polskiej Fizyki Jądrowej – J. Styczeń (prezentacja w formacie *ppt)

 7. Informacje z NuPECC i COPIN – J. Styczeń (prezentacja w formacie *ppt)

 8. Distributed Large Scale Facility” – P. Napiorkowski, A. Maj (sprawozdanie ze spotkania EWON 26.01) (prezentacja w formacie *ppt)

 9. Konsorcjum FEMTOFIZYKA – Z. Majka (prezentacja w formacie *pdf)

 10. Konsorcjum „Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej” – M.Jeżabek (prezentacja w formacie *ppt)

 11. Informacja o projektach finansowania badań podstawowych Fizyki Jądrowej – M. Jeżabek

 12. Ogólnopolskie Konsorcjum energetyki jądrowej w synergii z węglem – L. Pieńkowski (prezentacja w formacie *ppt)

 13. Fundusze strukturalne na infrastruktury badawcze – J. Jastrzębski

 14. Inne sprawy

Home Page | Network | Documents | Events | Forum