Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Początek O sieci Dokumenty Wydarzenia Forum

Dokumenty

Porozumienie o utworzeniu SPFJ
Lista ośrodków SPFJ
Raport "Nuclear Physics in Poland 1996-2006"
Mapa drogowa 2010
Protokół z posiedzienia Komisji Fizyki Jądrowej i Metod Jądrowych Rady ds. Atomistyki przy Prezesie PAA
Protokoły z posiedzeń SPFJ:
30 stycznia 2007
Slide report
11 stycznia 2006
Slide report
14-15 września 2004
Slide report
8 stycznia 2004
24 marca 2003
7 czerwca 2002
  English version

Tu możesz znaleźć protokoły z posiedzeń Sieci Polskiej Fizyki Jądrowej, a także inne dokumenty Sieci.
Początek | O Sieci | Dokumenty | Wydarzenia | Forum