Spotkanie "- LIFE SCIENCES -"

Termin: 9.04.2014
Miejsce spotkania: Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW
Warszawa , ul Pasteura 5a

Program spotkania


Przedstawione prezentacje:

Jerzy Jastrzębski
ŚLCJ
Wstęp
Jarosław Choiński
ŚLCJ
Radioizotopy medyczne z cyklotronów U200P i PETtrace
Zbigniew Rogulski
CNBCh
Obrazowanie molekularne w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
Seweryn Krajewski
ICHTJ
Nowe cyklotronowe radioizotopy dla terapii i diagnostyki PET
Przemysław Koźmiński
ICHTJ
Cząsteczki biologicznie czynne jako wektory w projektowaniu nowych radiofarmaceutyków
Edyta Leszczuk
ICHTJ
Nanocząstki jako nośniki emiterów alfa w celowanej terapii
A.Bancer
NCBJ
Nanodozymetria At-211
Krzysztof Kilian
ŚLCJ
Radiofarmaceutyki z Ośrodka Badania i Produkcji Radiofarmaceutyków ŚLCJ
Joanna Czub
UJK
Skutki działania ciężkich jonów na komórki CHO-K1
Martyna Elas
UJ
Badanie efektów protonoterapii przeciwnowotworowej u zwierząt i w układzie komórkowym
Katarzyna Zabielska
SGGW
Badania przedkliniczne w onkologii weterynaryjnej
Anna Lankoff
ICHTJ
Główne kierunki badań prowadzonych w Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej ICHTJ w Warszawie
Paweł Kukołowicz
ZFM CO
Dozymetria i optymalizacja radioterapii. Kierunki badań prowadzonych w ZFM Centrum Onkologii
Zygmunt Szefliński
ŚLCJ
Mikrowiązka ciężkojonowa do badań radiologicznych w ŚLCJ. Wprowadzenie do dyskusji o projekcie
Paweł Olko
CC BRONOWICE
Konsorcjum Radiobiologiczne dla nowoczesnej radioterapii ( koncepcja inicjatywy )

UCZESTNICY SPOTKANIA


Publikacje uczestników związane z tematyką spotkania "- LIFE SCIENCES -"


INFORMACJE O KONFERENCJACH

International Conference on Translational Research in Radiation Oncology-Physics for Health in Europe ;10-14 FEB.