HIL Menu
Strona tytułowa Aktualności O laboratorium Kontakt
Pracownicy
Informacje dla gości
Komitet Eksperymentów
Eksperymenty i urządzenia
Komputery i DAQ
Raporty i publikacje
Użyteczne adresy
Przetargi
Nagroda Laboratorium
Warsztaty Studenckie
Hadronoterapia
PET
poczta
Formularze
Wersja polska


International Workshop on Acceleration and Applications of Heavy Ions

26 lutego - 10 marca 2012
Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW


fotoStudenci fizyki jądrowej, zwłaszcza w krajach, które nie dysponują akceleratorami ciężkich jonów, mają zwykle ograniczone możliwości zapoznania się z nowoczesną aparaturą pomiarową. Istniejące uczelniane pracownie fizyczne zazwyczaj są wyposażone jedynie w podstawowe przyrządy i proponują studentom standardowe pomiary, nie rozwijające ich umiejętności niezależnego myślenia i kreatywności. Aby wypełnić tę lukę, w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego zostały zorganizowane międzynarodowe warsztaty “International Workshop on Acceleration and Applications of Heavy Ions”, dające uczestnikom unikalną możliwość zdobycia doświadczenia dotyczącego metod zbierania i analizy danych, sterowania cyklotronem, diagnostyki wiązki jonów i technik detekcji promieniowania gamma i cząstek naładowanych.

Warsztaty są przeznaczone dla studentów fizyki zainteresowanych fizyką jądrową, posiadających stopień licencjata lub równoważny. Uczestnicy, podzieleni na trzyosobowe grupy (każda osoba w grupie pochodząca z innego kraju), przygotowują i przeprowadzają pomiary z zakresu fizyki jądrowej z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury dostępnej w ŚLCJ UW. Na potrzeby warsztatów był zapewniony tydzień wiązki z warszawskiego cyklotronu ciężkich jonów. Zadania eksperymentalne pozwalają studentom na zdobycie wprawy w posługiwaniu się nowoczesną aparaturą badawczą (detektory, elektronika, układy próżniowe) i zapoznanie się z zasadami pracy laboratoryjnej (posługiwanie się źródłami promieniotwórczymi i tarczami do pomiarów z zakresu fizyki jądrowej). Na wszystkich etapach pracy doświadczalnej uczestnicy posługują się specjalistycznym oprogramowaniem do zbierania i analizy danych.

Podczas drugiego tygodnia warsztatów studenci wykonują analizę zebranych danych i ewentualne dodatkowe pomiary nie wymagające wiązki jonów, a także przygotowują prezentacje końcowe w formie dwudziestominutowych wystąpień o pomiarach i wynikach każdej grupy.

Część doświadczalna warsztatów jest uzupełniona wykładami z zakresu fizyki ciężkich jonów. Wykłady odbywają się codziennie rano i dotyczą tematów takich jak: przygotowanie tarcz do pomiarów z zakresu fizyki jądrowej, optyka jonowa, nowoczesne techniki eksperymentalne, a także zastosowania metod fizyki jądrowej, np. w medycynie i energetyce jądrowej.

Oprócz zdobycia specjalistycznej wiedzy, uczestnictwo w warsztatach pozwala studentom na rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie, a także rozwiązywania otwartych problemów i krytycznego myślenia. Projekt wspiera mobilność studentów i wykładowców zapewniając osobisty kontakt między uczestnikami i wzmacniając istniejącą współpracę instytucji partnerskich.

Warsztaty są skierowane do studentów fizyki zainteresowanych fizyką jądrową, którzy ukończyli studia licencjackie (przede wszystkim studentów studiów magisterskich, ale także doktorantów pierwszych lat). Przyjmujemy zgłoszenia od studentów czterech uczelni partnerskich współorganizujących warsztaty: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Huelvie (Hiszpania), Uniwersytetu w Sofii (Bułgaria) i Akdeniz University (Turcja). Podróż, zakwaterowanie i część kosztów utrzymania uczestników są finansowane ze środków programu ERASMUS - Uczenie się przez całe życie.

Zgłoszenia studentów przyjmują lokalni koordynatorzy na uczelniach partnerskich:

Termin zgłoszeń upływa 10 grudnia 2011 (10 lutego 2012 dla studentow Uniwersytetu Warszawskiego).

NEW! Program warsztatów (w tym część prezentacji)

NEW!Grupy ćwiczeniowe i prezentacje studenckie

Plakat warsztatów


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Materiały zamieszczone na tej stronie internetowej odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

-