HIL Menu
Strona tytułowa Aktualności O laboratorium Kontakt
Pracownicy
Informacje dla gości
Komitet Eksperymentów
Eksperymenty i urządzenia
Komputery i DAQ
Raporty i publikacje
Użyteczne adresy
Przetargi
Nagroda Laboratorium
Warsztaty Studenckie
Hadronoterapia
PET
poczta
Formularze
Wersja polska


POLSKIE TOWARZYSTWO NUKLEONICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO BADAŃ RADIACYJNYCH

POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY NUKLEARNEJ

WARSZAWSKIE KONSORCJUM WSPÓŁPRACY PET

Zapraszają

NA ZORGANIZOWANĄ POD HONOROWYM PATRONATEM

Przewodniczącego KBN, Ministra Nauki i Informatyzacji

Prof. dr hab. inż. Michała Kleibera

oraz

Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

Prof. dr hab. Jerzego Niewodniczańskiego


konferencję naukową na temat:

"TOMOGRAFIA POZYTONOWA W POLSCE"

Spotkanie odbędzie się 3 grudnia 2004 roku

w sali Senatu Akademii Medycznej w Warszawie

ul. Żwirki i Wigury 61


Konferencja będzie kontynuacją sympozjum, jakie Polskie Towarzystwo Nukleoniczne zorganizowało wspólnie z Polskim Towarzystwem Medycyny Nuklearnej w maju tego roku w Bydgoszczy, gdzie jak wiadomo działa pierwsza w kraju instalacja PET. Chcielibyśmy odbyć kolejną debatę na temat planowanego ośrodka PET w Warszawie i możliwości powstania podobnych ośrodków w innych miastach w Polsce. Konferencja będzie stanowić również forum do prezentacji wyników badań w takich dziedzinach jak medycyna, fizyka, radiochemia i innych naukach przyrodniczych związanych z Tomografią Pozytonową. Spotkanie powinno służyć popularyzacji wiedzy na temat PET i dlatego poprosiliśmy krajowych specjalistów o przybliżenie idei wykorzystania radionuklidów pozytonowych w diagnostyce medycznej i naukach przyrodniczych. Na koniec zamierzamy przeprowadzić debatę okrągłego stołu na temat "Przyszłość PET w Polsce". Wnioski z obydwu zorganizowanych w 2004 roku konferencji podsumujemy raportem, w którym przedstawimy opinię środowiska naukowego związanego z nukleoniką na temat możliwości rozwoju tematyki PET w Polsce.


Zgłoszenia uczestnictwa proszę kierować na adres: PTN, ul. Dorodna 16, 03-195 Warszawa

Tel.: (022) 811 2347, Fax.: (022) 811 1532, e-mail: ptn@ichtj.waw.pl

PROGRAM KONFERENCJI:

9:00 – 9:15 Otwarcie (Powitania)

Sesja I. Zasady Tomografii Pozytonowej

Prowadzący: Prof. Marek P. Nowacki

9:15 9:35 Zygmunt Szefliński, Fizyczne podstawy metody PET

9:40 10:20 Leszek Królicki, Tomografia Pozytonowa w diagnostyce medycznej i badaniach

przyrodniczych

10:25 10:40 Barbara Jarząb, Tomografia Pozytonowa w planowaniu radioterapii nowotworów

10:45 11:00 Marek Binder, Badania funkcji poznawczych przy pomocy obrazowania PET

PRZERWA

Sesja II. Tomografia Pozytonowa na świecie i w Polsce

Prowadząca: Prof. Danuta Kądzielawa

11:30 11:50 Paweł Napiorkowski, PET w Europie USA i Japonii

11:55 12:25 Zdzisław Zuchora, Doświadczenia bydgoskie w stosowaniu Tomografii Pozytonowej

12:30 12:50 Jerzy Jastrzębski, Warszawskie Konsorcjum Współpracy PET

12:55 13:15 Jarosław Choiński, Oddział produkcji radiofarmaceutyków w ŚLCJ UW

OBIAD

Sesja III. Wybrane aspekty metody PET

Prowadząca: Dr Renata Mikołajczak

14:30 14:50 Marianna Kańska, Związki biologicznie czynne oparte o emitery krótkożyciowe

14:55 15:15 Krzysztof Mikołajczyk, Algorytmy obrazowania PET

15:20 15:40 Janusz Braziewicz, Analiza kosztów w diagnostyce nowotworów

PRZERWA

Dyskusja okrągłego stołu,

"Przyszłość PET w Polsce"

Prowadzący: Prof. dr hab. Julian Liniecki (Akademia Medyczna w Łodzi)

Uczestnicy:

Doc. dr hab. Aleksander Bilewicz (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej)

Prof. dr hab. Janusz Braziewicz (Świętokrzyskie Centrum Onkologii)

Prof. dr hab. Barbara Jarząb (Centrum Onkologii w Gliwicach)

Prof. dr hab. Leszek Królicki (V-Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej)

Prof. dr hab. Jerzy Narbutt (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej)

Dr Zbigniew Pawłowicz (Centrum Onkologii w Bydgoszczy)

Mgr inż. Zdzisław Zuchora (Centrum Onkologii w Bydgoszczy)

-