HIL Menu
Strona tytułowa Aktualności O laboratorium Kontakt
Pracownicy
Informacje dla gości
Komitet Eksperymentów
Eksperymenty i urządzenia
Komputery i DAQ
Raporty i publikacje
Użyteczne adresy
Przetargi
Nagroda Laboratorium
Warsztaty Studenckie
Hadronoterapia
PET
poczta
Formularze
Wersja polska


Instytut Fizyki Akademii Świętokrzyskiej

oraz

Świętokrzyskie Centrum Onkologii

zapraszają na

SEMINARIUM
pamięci
profesora Sławomira Chojnackiego

"Fizyka w medycynie"

w dniach 6-7 maja 2005

PROGRAM:

6 maja

rozpoczęcie - Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce, ul. Artwińskiego 3

10.00Otwarcie
prof. Adam Massalski - Rektor AŚ
dr n. med. Stanisław Góźdź - dyrektor ŚCO
prof. Marek Pajek - dyrektor IF AŚ
10.30 Wspomnienie o prof. Sławomirze Chojnackim
prof. Zdzisław Wilhelmi - UW
11.05Neutronowo-deficytowe izotopy ziem rzadkich - od scieżki trwałości beta do granicy świata nuklidów
prof. Jan Żylicz - UW
11.40przerwa na kawę
12.00Przyjazne pogranicza z fizyką
prof. Tadeusz Chojnacki - IBB PAN
12.35 Warszawskie konsorcjum współpracy PET
prof. Jerzy Jastrzębski - ŚLCJ
13.15zwiedzanie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii
14.30 obiad


kontynuacja - Instytut Fizyki AŚ, Kielce, ul. Świętokrzyska 15

16.00 Prace na rzecz medycyny w Instytucie Problemów Jądrowych - dokonania i zamierzenia
prof. Ziemowid Sujkowski - IPJ
16.35Terapia ciężkojonowa w onkologii
dr hab. Zygmunt Szefliński - UW
17.10 przerwa na kawę
17.30 Badania osobniczej promieniowrażliwości pacjentów poddawanych radioterapii
dr hab. Andrzej Wójcik - IB AŚ
18.05 Metody rentgenowskie
dr hab. Janusz Braziewicz - IF AŚ
18.40 Ciekawostki ziemi świętokrzyskiej z okresu neolitu
dr Jerzy Bąbel - Muzeum Krzemionki
19.30 Pokaz w planetarium Instytutu Fizyki
21.00 Obserwacje astronomiczne

7 maja

10.00 wyjazd do Bodzentyna na cmentarz oraz do Krzemionek Opatowskich
-