Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

  Zarejestrowałeś się?

Możesz zalogować się tutaj:
Login:
Hasło:

  Nie zarejestrowałeś się?
  Po co rejestracja?
  Wersja polska
This page is available in Polish only.


Aleksandra Buczkowska, 22 grudnia 2006 :

Szanowni Państwo,

Zostały ogłoszone pierwsze konkursy w 7. Programie Ramowym.

Informacje dotyczące konkursu dla Euratomu (Fission and Radiation Protection) znajdują się pod adresem:

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.InputEuratomDetailsCallPage
&CALL_ID=9

Budżet konkursu to: EUR 48 650 000
Data zamknięcia konkursu: 02 May 2007 godz. 17:00 (czasu brukselskiego)
OJ Reference: OJ C316 of 22 December 2006

W przypadku trudności z wejściem na stronę - prześlę wszystkie opublikowane dokumenty.

Z wyrazami szacunku,

Aleksandra Buczkowska-Garbarczyk
aleksandra.buczkowska@kpk.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
IPPT PAN
Świętokrzyska 21
00-049 Warszawa
tel. (+ 48 22) 828 74 83 ext. 144
fax (+48 22) 828 53 70

Home Page | Network | Documents | Events | Forum