Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

  Zarejestrowałeś się?

Możesz zalogować się tutaj:
Login:
Hasło:

  Nie zarejestrowałeś się?
  Po co rejestracja?
  Wersja polska
This page is available in Polish only.


Aleksandra Buczkowska, 11 września 2007 :

Szanowni Państwo,

Aktualnie otwarte są konkursy na stypendia naukowe kat. 20, 30 i
40, w Instytucie Pierwiastków Transuranowych (ITU, Niemcy,
Karlsruhe).

Stypendium kat. 20 skierowane jest do studentów studiów
doktoranckich. Czas trwania stypendium od 6 do 36 miesięcy.

Stypendium kat. 30 skierowane jest do osób posiadających stopień
doktora. Czas trwania stypendium od 6 do 36 miesięcy.

Stypendium kat. 40 skierowane jest do naukowców posiadających
10-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych po
uzyskaniu stopnia doktora lub 16-letnie, po uzyskaniu tytułu
magistra. Czas trwania stypendium od 1 do 24 miesięcy.

Termin składania aplikacji upływa 30 września 2007r.

Obecnie otwarte tematy to:

Proposals for PhD-students (research fellowship cat. 20):

C20-2007-08 Thermodynamic studies of molten salts
C20-2007-09 Neutron scattering studies of actinide materials
C20-2007-10 Natural Nuclear Reactors
Proposals for post-doctoral researchers (research fellowship cat.
30):
C30-2007-12 Trace element detection for nuclear forensic studies
C30-2007-13 Pyrochemical separation methods of actinides in
molten chloride salts
C30-2007-14 Mössbauer measurements of Actinide Compounds
C30-2007-15 Synthesis and characterization of actinides complex
compounds

Proposals for post-doctoral researchers (research fellowship cat.
30) OR senior scientists (research fellowship cat. 40):

C30/40-2007-09/01 NMR investigations of actinide ions in solutions:
NMR applications to design and optimization of ligands for An(III)/Ln
(III) separation
C30/40-2007-10/02 Fundamental study of inert gas behaviour in
MOX fuel
C30/40-2007-11/03 Source Term and Radiological Event Scenario
Analysis.

Szczegółowy wykaz projektów i informacji konkursowych można
znaleźć na stronie:
http://itu.jrc.cec.eu.int/index.php?id=opencalls#51

Z wyrazami szacunku,

Aleksandra Buczkowska
KPK Euratom


Home Page | Network | Documents | Events | Forum