Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

  Zarejestrowałeś się?

Możesz zalogować się tutaj:
Login:
Hasło:

  Nie zarejestrowałeś się?
  Po co rejestracja?
  Wersja polska
This page is available in Polish only.


Aleksandra Buczkowska, 26 listopada 2007 :

Szanowni Państwo,

Zapraszam na szkolenie "Euratom - od pomysłu do projektu", które
jest adresowane zarówno do tych, którzy planują napisanie wniosku
projektowego do najnowszego konkursu w 7PR Euratom, jak i do
tych, którzy chcieliby uczestniczyć jako partnerzy, ale partnerzy
zaangażowani w projekt, dobrze poinformowani i mogący
współdecydować o losach wyników projektu.
Dlatego też główny nacisk położony będzie na te etapy powstawania
projektu, od których zależy dalsze wykorzystanie wyników, struktura
zarządzania, podejmowania decyzji czy rozpowszechnianie informacji.
O swoich doświadczeniach z przygotowania wniosków projektowych
do pierwszego konkursu w 7PR Euratom opowie pan Prof. Andrzej
Wójcik z ICHTJ. Wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego dla polskich koordynatorów projektów tzw. "granty na
granty" zaprezentowane będzie przez przedstawiciela Ministerstwa.
Ponadto w programie spotkania: tematyka najnowszego (drugiego)
konkursu w Euratomie, aspekty prawne i finansowe, oferta JRC.

Więcej informacji: program spotkania, rejestracja na stronie
http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=2898

Z wyrazami szacunku,

Aleksandra Buczkowska-Garbarczyk
KPK Euratom
aleksandra.buczkowska@kpk.gov.pl


Home Page | Network | Documents | Events | Forum