Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

  Zarejestrowałeś się?

Możesz zalogować się tutaj:
Login:
Hasło:

  Nie zarejestrowałeś się?
  Po co rejestracja?
  Wersja polska
This page is available in Polish only.


Aleksandra Talacha, 14 listopada 2008 :

Proszę zwrócić uwagę na informację o "1st General Assembly of the
Sustainable Nuclear Energy Technology Platform" które to spotkanie
będzie miało miejsce 26.11.2008r w Brukseli. Podczas spotkania będzie
mieć miejsce możliwość zaprezentowania potencjału i aspiracji polskiego
środowiska naukowego (także jako potencjalnych partnerów w zbliżającym
się III konkursie Euratom-Fission.

Na początku grudnia spodziewane jest ogłoszenie Trzeciego konkursu w
Euratom-Fission.

W związku z tym konkursem w dniu 14.01.2009r Krajowy Punkt Kontaktowy
(przy współpracy z Branżowym Punktem Kontaktowym i Polską Platformą
Technologii Nuklearnych) organizuje Dzień Informacyjny.

Więcej szczegółów na temat powyższych wydarzeń znajdziecie w grudniowych
"Grantach Europejskich".

Pytania dotyczące III konkursu w Euratomie uprzejmie proszę kierować do
Krajowego Punktu Kontaktowego Euratom-Fission
Tel: (022) 828 74 83 wewn 251 (prosić p. Aleksandrę Talachę)
E-mail: aleksandra.talacha@kpk.gov.pl

z poważaniem
Aleksandra Talacha

Home Page | Network | Documents | Events | Forum