Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

  Zarejestrowałeś się?

Możesz zalogować się tutaj:
Login:
Hasło:

  Nie zarejestrowałeś się?
  Po co rejestracja?
  Wersja polska
This page is available in Polish only.


Agnieszka Trzcińska, 24 kwietnia 2012 :

Na prośbę prof. Matulewicza przekazuję poniższą informację.
Agnieszka Trzcińska
--------------------------------------------------------------------------------

Szanowne Panie i Panowie,

Podczas posiedzenia (GSI Darmstadt, 20-21 kwietnia 2012) Komisji
Fizyki Jądrowej Europejskiego Towarzystwa Fizycznego (EPS)
omawiano także sprawę European Nuclear Physics Conference.
Odbędzie się ona w tym roku w Bukareszcie w dniach 17-21
września 2012 (http://www.nipne.ro/eunpc2012/) pod auspicjami
EPS.

Szeroki program oraz bardzo niska opłata konferencyjna dla
studentów powinny zachęcić do udziału licznych młodych badaczy.
Niestety, liczba zgłoszeń młodych ludzi z Polski jest obecnie zerowa.
Ze względu na organizowanie licznych sesji równoległych istnieje
duża szansa na ustną prezentację wyników swoich badań. Termin
składania abstraktów został przedłużony do 29 kwietnia. Proponuję
rozważyć udział w tej konferencji.

Oplata konferencyjna dla studentów: 70 euro
Hotel: 50 euro/noc (jednoosobowy), 35 euro/noc w dwuosobowym.

Przykładowy przelot (LOT):
Wylot 16 wrzesień, niedziela 11:05 nd, 16.09.2012 Warszawa
WAW
13:55 nd, 16.09.2012 Bukareszt OTP
Powrót 21 wrzesień, piątek 14:45 pt, 21.09.2012 Bukareszt OTP
15:30 pt, 21.09.2012 Warszawa WAW
Cena za wszystkie osoby wraz z opłatami lotniskowymi 352 PLN

Z wyrazami szacunku,

Tomasz Matulewicz


Home Page | Network | Documents | Events | Forum