Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

  Zarejestrowałeś się?

Możesz zalogować się tutaj:
Login:
Hasło:

  Nie zarejestrowałeś się?
  Po co rejestracja?
  Wersja polska
This page is available in Polish only.


Agnieszka Trzcińska, 3 kwietnia 2014 :

Szanowni Państwo,

Laboratorium ISOLDE w CERNie oferuje unikatowe możliwości
wytwarzania nuklidów, w tym także bardzo egzotycznych, dalekich
od ścieżki stabilności, oraz badania ich przy użyciu wielu różnych technik
doświadczalnych. W tej chwili ISOLDE jest wiodącym ośrodkiem w skali
światowej wykorzystującym metodę ISOL (Isotope Separation On-Line)
do wytwarzania wiązek radioaktywnych.

Ośrodek ten jest dobrze znany wielu polskim fizykom jądrowym,
którzy od lat i z dużymi sukcesami prowadzą tam prace badawcze.
Jednak poza krótkim, jednorocznym epizodem, Polska nie była i nie
jest oficjalnym członkiem współpracy ISOLDE. Polscy badacze nie
mogą przez to korzystać z pełni praw i przywilejów, jakie
przysługują fizykom z krajów członkowskich.

Chcielibyśmy to zmienić i włączyć nasz kraj do współpracy
ISOLDE. Zadanie to wymaga współdziałania wszystkich zainteresowanych,
ponieważ każdy kraj członkowski zobligowany jest do opłacenia
składki w wysokości ok. 60 000 franków szwajcarskich rocznie.
Składka ta jest niezależna od liczby fizyków uczestniczących w
pracach ISOLDE. Wydaje się, ze uzyskanie funduszy na opłacenie
takiej składki, np. poprzez program NCN Harmonia, będzie łatwiejsze,
gdy stroną wnioskującą będzie konsorcjum skupiające wszystkie
zainteresowane instytucje polskie.

Aby uczynić pierwszy krok, zidentyfikować zainteresowanych
uczestników, podsumować już prowadzone i planowane prace
badawcze w ISOLDE oraz omówić sprawy organizacyjne, zapraszamy
na spotkanie 23 maja (piątek), które odbędzie się w Warszawie,
w siedzibie Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów. Serdecznie
zapraszamy wszystkich z nadzieją, że każda grupa badawcza zainteresowana
współpracą z ISOLDE będzie reprezentowana na tym spotkaniu.

Prosimy wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w tym zebraniu,
a także tych którzy chcieliby otrzymywać dalsze informacje w tej
sprawie, o zgłoszenie drogą mailową do Marka Pfütznera
(e-mail: pfutzner@fuw.edu.pl). Szczegóły spotkania ustalimy
później, będą one zależały od Państwa odzewu. Następne
informacje będziemy wysyłać już tylko do osób, które zgłoszą
swoje zainteresowanie.

Zapraszamy do współpracy z CERN-ISOLDE!

Łączymy pozdrowienia,

Krzysztof Rusek
Marek Pfützner

Home Page | Network | Documents | Events | Forum