Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Początek O sieci Dokumenty Wydarzenia Forum

Informacje o sieci

Kontakt
Lista ośrodków SPFJ
Lista grup badawczych
Raport "Nuclear Physics in Poland 1996-2006"
  English version

Trzynaście polskich jednostek badawczych i dydaktycznych podpisało POROZUMIENIE, tworząc Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej (SPFJ). Jednostki te prowadzą badania eksperymentalne lub teoretyczne w dziedzinie fizyki jądrowej i jej zastosowań, zatrudniając łącznie ponad 260 pracowników naukowych.

Cele działania Sieci to:

  • zacieśnienie istniejącej od wielu lat współpracy między sygnatariuszami POROZUMIENIA o Sieci;

  • promocja fizyki jądrowej i jej zastosowań interdyscyplinarnych na terenie kraju;

  • wykorzystanie mechanizmów ułatwiających pogłębienie integracji ośrodków polskich z europejską infrastrukturą badawczą.Początek | O Sieci | Dokumenty | Wydarzenia | Forum