Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej
Home Page Network Documents Events Forum

Agreement on forming PNPN (in Polish)
Participating institutions
Report "Nuclear Physics in Poland 1996-2006"
Roadmap 2010
Minutes of Meeting of Nuclear Physics and Nuclear Methods Committee (3rd March 2010) (in polish)
Minutes of PNPN meetings (in Polish):
30 January 2007
Slide report
11 January 2006
Slide report
14-15 September 2004
Slide report
8 January 2004
24 March 2003
7 June 2002
  Wersja polska
This page is available in Polish only.

Program spotkania SPFJ w dniu 11 stycznia 2006

  1. Sprawozdanie z dzialalności PNPN - J.Jastrzębski

  2. Sprawozdanie z działalności NEEN-EURONS - R.Broda (prezentacja w formacie *ppt)

  3. Sprawozdanie z działalności fizyki hadronowej - Z.Majka (prezentacja w formacie *pdf)

  4. Stan projektu FAIR - R. Kulessa (prezentacja w formacie *ppt)

  5. Informacja o pracach Komisji ds. Fizyki Jądrowej Państwowej Rady ds. Atomistyki - J.Styczeń(streszczenie w formacie *doc)

  6. Spotkanie NuPECC w Krakowie w czerwcu - J.Styczeń

  7. Bi, (Tri?) - Annual Report Polish Nuclear Physics - K.Pomorski(streszczenie w formacie *pdf)

  8. ERA NET Fizyki Jądrowej w VII FWP - A.Maj (prezentacja w formacie *pdf)

  9. ICARE w Warszawie, status report - L.Pieńkowski (prezentacja w formacie *ppt)

  10. Inne sprawy bieżące.

Home Page | Network | Documents | Events | Forum